ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนครดินแดนที่หลากหลายและแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมืองพุทธภูมิ

จังหวัดนครศรีธรรมราช   กำหนดจัดงาน ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ   ประจำปี 2558 ขึ้น  ในวันที่  ๑-๔มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ  บริเวณสวนศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ความศรัทธาที่ก่อเกิดจากเมืองพระพุทธศาสนา  หนึ่งเดียวในประเทศไทย พิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ   เป็นการบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด  พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทานเพื่อนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์

 นางนภสร  ค้าขาย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานนครศรีธรรมราชกล่าว  ว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมือง  และด้วยพระปรีชาสามารถทำให้นครศรีธรรมราชมีเมืองบริวารรายรอบถึง 12 เมือง เรียกว่าเมืองสิบสอง   นักษัตริย์ ในปีนี้ได้เชิญผ้าพระบฏจากเมืองต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ โดยเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธจากประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น   ประเทศมาเลเซีย  เข้าร่วมแห่ผ้าพระบฎ  และจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อร่วมส่งเสริมและรณรงค์ให้นครศรีธรรมราช    เป็นเป้าหมายในด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมโชว์ศักยภาพความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรม   เพื่อสืบสานถึงตำนานที่ยิ่งใหญ่  ร่วมกิจกรรมกวนข้าว “มธุปยาสยาคู” หรือกวนข้าวทิพย์  ข้าวที่นางสุชาดานำขึ้นถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันที่ ๒ -๓ มีนาคม ๒๕๕๘  มีขบวนแห่ผ้าพระบฏในวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดริ้วขบวนที่ยาวที่สุดมีความยาวมากกว่า  ๒  กิโลเมตร  โดยมีทหารแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณร่วมเดินขบวนด้วย

 ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนี้  จัดในวันมาฆบูชา อันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยร่วมใจกันจัดหาผ้าขาวมาเขียนลายพุทธประวัติ   มาต่อกันเป็นแถบยาว   ที่เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” ไปห่มองค์พระบรมธาตุ   เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ      พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกปี   เพราะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งหากมีโอกาสมาแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุ   เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต     นำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามอย่างรู้เท่าทันชีวิต

แสดงผล 49 ครั้ง