ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารนิทรรศการถาวร “ยามาดะและท้าวทองกีบม้า” แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ไทย –ญี่ปุ่น

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังหมู่บ้านญี่ปุ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเปิดอาคารนิทรรศการและมัลติมีเดีย “ยามาดะ นางามาซะ ออกญาเสนาภิมุข และท้าวทองกีบม้า” โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

นายกลินทร์ สารสิน นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของหมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ว่าหมู่บ้านญี่ปุ่นเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยและญี่ปุ่น สมาคมไทย – ญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงความร่วมมือระดับรัฐบาล โดยในปี ๒๕๓๐ รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณ ๙๙๙ ล้านเยน หรือประมาณ  ๑๗๐ ล้านบาทในขณะนั้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖๐ พรรษา และเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

ต่อมาในปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ครบรอบ ๑๒๐ ปี สมาคมไทย – ญี่ปุ่นได้ทำการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ของหมู่บ้านญี่ปุ่นให้สวยงามเป็นที่ผ่อนคลายสำหรับนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ สมาคมไทย – ญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนหลักจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงอาคารริมน้ำเดิมของหมู่บ้านญี่ปุ่น เพื่อจัดทำศูนย์แสดงนิทรรศการถาวรพร้อมสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย ในชื่อ “นิทรรศการยามาดะ นางามาซะ ออกญาเสนาภิมุข และท้าวทองกีบม้า” เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ทั้งยังเป็นการพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นประโยชน์ต่อแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำหมู่บ้านนานาชาติ ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในโอกาสนี้ ได้เบิกผู้สนับสนุนโครงการฯ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน ๒๐ ราย จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงชุดพิธีเปิด ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตลาดย้อนยุค ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีกิจกรรมเข้ากับบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่น สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

นิทรรศการยามาดะ นางามาซะ ออกญาเสนาภิมุข และท้าวทองกีบม้า แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่  ๑ หมู่บ้านญี่ปุ่น แสดงถึงชุมชนชาวญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และส่วนที่ ๒ เป็นมัลติมีเดียที่สื่อถึงบทบาท และสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่ยาวนานกว่า ๖๐๐ ปี โดยจัดแสดงที่อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๓๖ ๒๒๔ ๓๔๐    

แสดงผล 1492 ครั้ง