ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สีสันหลากหลาย ความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศ ที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี “งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ครั้งที่ 13”  ในระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

 

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร   ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า การจัด งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ในครั้งนี้ อันจะสามารถส่งเสริม  สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ กว่า 120 แปลง หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ  การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล  การแสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่างๆ  การประกวดธิดาเบญจมาศ การประกวดรถขบวนแห่บุปผชาติ การจดทะเบียนสมรสกลางสวนเบญจมาศ  การแข่งขันจักรยาน  การแสดงของวงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดการจัดงาน มหัศจรรย์ดอกไม้แห่งรัก.....มาบอกรักที่วังน้ำเขียว อีกครั้ง Amazing Flowers of Love

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว โทร.0 4422 8246  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร. 0 4422 8888, 08 9280 5494การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 2102 - 2104  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4431 3030, 0 4421 3666   โทรสาร 0 4421 3667

แสดงผล 50 ครั้ง