ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

เล็งต่อยอดนักท่องเที่ยวออสซี่ กระตุ้นใช้จ่ายด้านสุขภาพและความงาม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเฉพาะด้านที่อยู่ในระดับชั้นนำจากประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับบุคลากรในวงการแพทย์  บริษัทประกันสุขภาพพร้อมด้วยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวชั้นนำ ในพื้นที่ออสเตรเลียที่สำนักงาน ททท. ซิดนีย์ได้เลือกเชิญมาพบปะในครั้งนี้ รวมผู้เข้าร่วมกว่า 50 ราย

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงาน ททท.ซิดนีย์ มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันศักยภาพความพร้อมของผู้ให้บริการของไทยและส่งเสริมการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดออสเตรเลีย โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรม Amora ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียโดยมีนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำตัวแทนผู้ประกอบการเชิงสุขภาพและความงามจากประเทศไทย 12 รายเดินทางเข้าร่วมงาน  ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   โรงพยาบาลยันฮี  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  สมุนไพรอภัยภูเบศ  Bangkok Smile Dental,   Spa Ovation Thailand,  Thai Traditional Health Center,   Baan Sabai Thai,   Fair House Villa and Spa,  Bangkok Natural and Spa,  Siam Wellness Group และ Dr. Sunil International Dental Center

ในโอกาสเดียวกันนี้มีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ Thailand capital of health & wellness destination เพื่อแสดงถึงบทบาทของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจด้าน Health & Wellness ด้วยมาตรฐานสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเชิญ นพ.สุรพงษ์ อำพันวงษ์ และนายธวัฃฃัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ร่วมเผยแพร่การแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นบริการทางการแพทย์ทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงในตลาดต่างประเทศและสอดคล้องกับการนำเสนอเรื่องของวิถีไทย  พร้อมทั้งเชิญตัวแทนผู้ประกอบการที่เสนอขายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตัวแทนสื่อมวลชนในออสเตรเลียร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานซิดนีย์  กล่าวถึง การให้บริการทางการแพทย์ของไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดออสเตรเลียในปัจจุบัน ตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากออสเตรเลีย ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งสิ้น 835,517 ราย สร้างรายได้กว่า 58,345.96 ล้านบาทนับเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงติดอันดับ Top 5 ที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวปกติอยู่ที่ 5,367.31 ต่อคนต่อวัน หากเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพและความงาม ย่อมมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อทริป (เช่นการรักษารากฟัน)    

แสดงผล 59 ครั้ง