ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

มหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 201

จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งบุปผา มนต์ตราแห่งเหมันต์ ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2014 จะได้พบกับสีสันความหลากหลายของสายพันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับท่ามกลางบรรยากาศของเหมันต์ฤดู ชื่นชมวัฒนธรรมจากชนเผ่าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดเชียงราย และร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฎาน เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และพิเศษสุดกับการจัดขบวนบุปผชาติทางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๑๑ มกราคาม ๒๕๕๘ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. ๐๘ ๔๗๘๔ ๗๔๗๔  และ ททท. สำนักงานเชียงราย  โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓, ๐ ๕๓๗๐ ๐๐๕๑-๒

แสดงผล 14 ครั้ง