ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สีสันแห่งดอยตุง ประสบการณ์ท่องเที่ยวในบรรยากาศแห่งความสนุก

ดอยตุงนาเสนอสีสันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่กับความสนุกเพลิดเพลินภายใต้แนวคิด “สีสันแห่งดอยตุง” โดยนำองค์ประกอบของ สีสันแห่งชนเผ่า (Colors of Tribes) สีสันแห่งวิถีชีวิต (Colors of Lives) และสีสันแห่งการเฉลิมฉลอง (Colors of Celebration) มาหลอมรวมเป็นบรรยากาศของความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้เสนอผ่านจุดเที่ยวชม และ “กาด (ตลาด) ชนเผ่า” จาก 6 ชนเผ่าทั้งอาข่า ลาหู่ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทลัวะ และจีนก๊กมินตั๋งที่มาเปิดตัวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงวิถีชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่ในวันนี้้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียง และพร้อมที่จะส่งต่อความสุข ความภาคภูมิใจนี้สู่นักท่องเที่ยวด้วยงานฝี มือ อาหารวัฒนธรรม การแต่งกายชุดประจําเผ่า และการละเล่น ซึ่งการจัด “กาดชนเผ่า” นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 - 4มกราคม 2558 โดยจะมีการปิดถนนให้เป็นถนนคนเดิน และจัดให้มีรถกอล์ฟ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จากจุดจอดรถจนถึงบริเวณสถานที่จัดงาน รวมทั้งมีรถกอล์ฟให้เช่าในบริเวณที่จัดงานอีกด้วย

ในปี นี้สวนแม่ฟ้าหลวงได้ขยายการจัดสวนตกแต่งด้วย “ตุง” ที่ทำขึ้นจากไม้ดอกหลายชนิดหลากสีสัน แปลกตา เพิ่มความสนุกในสวนกับ “เขาวงกต” ในสวนหิน ที่ท้าทายนักท่องเที่ยวที่ชอบความตื่นเต้น และกิจกรรมการเพาะพันธุ์ไม้ ณ โรงเพาะกล้า ร่วมเรียนรู้ การปลูกต้นไม้และนําต้นไม้ที่ปลูกกลับไปบ้าน เพื่อสร้างความรักธรรมชาติและตระหนักถึงความสําคัญของต้นไม้ และสวนใหม่คือ สวนบรอมมีเลียด (สัปปะรดสี) ที่มีสายพันธุ์บรอมมีเลียดหลากหลายทั้งรูปทรง สี และดอกจากทวีปต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปพร้อมกับการเรียนรู้ จากธรรมชาตินักท่องเที่ยวยังจะได้สนุกกับกิจกรรมประทับตรากับดอยตุงพาสปอร์ต โดยพาสปอร์ตนี้ สามารถใช้เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวบนดอยตุงทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนําพาสปอร์ตนี้ไปประทับตราตามจุดต่างๆ ที่กําหนดอาทิ หอแห่งแรงบันดาลใจ โซนเพาะกล้า พระตําหนัก สวนรุกขชาติแม่ฟ้ าหลวง ลานปฏิมากรรม “ความต่อเนื่อง” และเขาวงกต ครบ 5 จุด แล้ว สามารถนําไปแลกรับของที่ระลึกอีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปะจัดตั้งหลายชิ้นภายใต้แนวคิดความยั่งยืน เช่น การนำวัสดุที่เหลือจากการผลิตมาผสานกับไอเดียสร้างสรรค์ ทักษะงานฝี มือของคนในท้องถิ่น และความร่วมมือระหว่างศิลปินกับชุมชน ออกแบบโดยนายจักรพันธ์สุวรรณพาณิชย์ดีไซเนอร์รับเชิญจากกรุงเทพฯ  และได้รับความร่วมมือจากศิลปินในกองทุนศิลปินเชียงราย (ขัวศิลปะ) กว่า 20 คนคณะครู-นักเรียนโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีและนักศึกษาเอกทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้แรงบันดาลใจจาก "ช้าง" สัตว์คู่บ้านคู่เมือง และสัตว์อื่นๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปี นักษัตร 4 ชนิดตามปี พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปี เถาะ)สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ปี วอก) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี มะแม) และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ สมเด็จย่า(ปี ชวด) รวมทั้งการห่มผ้าหลากสีสันให้กับเหล่าต้นไม้ใหญ่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้ อยปีกิจกรรม

ปิดท้ายปลายปีงานดินเนอร์ “The New Year Garden Party” ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ที่ดอยตุงได้เนรมิตสวนแม่ฟ้าหลวงให้เป็นสวนสวยยามคํ่าคืน ท่ามกลางแสงไฟและแสงเทียนที่ประดับตกแต่งสร้ างความแปลกตาจากบรรยากาศของสวนในช่วงกลางวัน พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และชมการแสดงดนตรี ผสานกลิ่นอายของดอกไม้นานาพันธุ์ที่รายล้อมอยู่ทั่วบริเวณสวนแห่งนี้นับเป็ นโอกาสพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยว

แสดงผล 258 ครั้ง