ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ไทยเบฟ ร่วมส่งเสริมเทศกาลลอยกระทงในงาน “River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

บริษัท ไทยเบฟแวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน จัดงาน “River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”  เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สอดรับกับบรรยากาศ สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง เทศกาลท่องเที่ยวประจำปีของไทยบนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุด ตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงเอเชียทีค ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อร่วมนำเสนอจุดขายของประเทศไทยที่โดดเด่นคือ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นการดึงดูดความสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นการเพิ่มวันพักและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

งาน River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ถือเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนสายน้ำที่จะสอดคล้องกับเทศกาลลอยกระทง โดยรูปแบบของงานนอกจากจะถ่ายทอดให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยแล้วยังได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ นำของดีของแต่ละชุมชนมาเสนอ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ระยะเวลาการจัดงาน 6 วัน 6 คืน เรียกได้ว่าเป็นการขยายผลที่มากกว่างานเทศกาลลอยกระทงที่โดยปกติจะมีวันเดียว โดยงานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนและสิ้นสุดในวันที่ 6 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง

งาน “River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันในสถานที่สำคัญบริเวณโค้งน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 จนถึงเอเชียทีค ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น. โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 

      - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จัดกิจกรรมบูชารอยพระพุทธบาทภายในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์

      - สวนนาคราภิรมย์ มีการจำลองประเพณีจองเปรียง นิทรรศการภาพโบราณ ระบำฤาษีดัดตน โรงละครจำลองสมัยรัชกาลที่ 5 Prince Theatre และร้านค้าชุมชน  

      - วัดอรุณราชวราราม จัดกิจกรรมทำบุญพระประจำวันเกิด เวทีการแสดงย้อนยุค หนังกลางแปลงพากย์สด นิทรรศการบ้านช่างหล่อ นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ ตลาดโบราณ และการออกร้านบ้านมะตูม

      - วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  การแสดงงิ้ว และการออกร้านชุมชน

      - วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โชว์ปี่พาทย์เครื่องฝังมุกไฟ นิทรรศการวิถีชุมชน นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ การออกร้านอาหาร 4 ชาติ และสักการะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ 

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ มีการจำหน่าย สาธิตการประดิษฐ์กระทง  จำลองประเพณีรับบัว กิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุค สาธิตดอกไม้ไฟไทยโบราณ สาธิตปลาตะเพียนสาน การละเล่นมวยทะเล มีการแสดงแสง สี เสียง ประกอบน้ำพุ และการแสดงนาฏศิลป์ไทยบนเวทีอีสต์เอเชียติก

ทั้งนี้ทางเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ มีบริการเรือรับ-ส่งฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ใน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรก ไป-กลับ ตลาดยอดพิมาน-เอเชียทีค เส้นทางที่สอง วนรับ-ส่งตลาดยอดพิมาน-ท่าเตียน (วัดโพธิ์)-วัดอรุณฯ-วัดกัลยาฯ-วัดประยูรฯ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.riverfestivalthailand.com

แสดงผล 55 ครั้ง