ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ปรับเปลี่ยนผู้บริหารตำแหน่ง ซี 9 - 10

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการ ททท. ได้ลงนามคำสั่งปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักบริหาร 10 (ระดับรองผู้ว่าการ) พร้อมทั้งมีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนักบริหาร 9 (ระดับผู้อำนวยการฝ่าย) ใหม่ดังนี้

          1.นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านนโยบายและแผน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา  10

          2.นางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านบริหาร รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อีกตำแหน่งหนึ่ง

          3.นายอานุภาพ ธีรรัฐ รองผู้ว่าการ ททท. ด้านตลาดในประเทศ รักษาการผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก อีกตำแหน่งหนึ่ง

          4.นายสันติ ชุดินธรา ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ ททท. ด้านนโยบาย    และแผน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5.นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้

          6.นายจรัญ อ้นมี ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

          7.นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว

          8.นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์

          ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

แสดงผล 27 ครั้ง