ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมงานบุญ “แซนโฎนตา” สืบศรัทธาสารทเดือนสิบ วิถีประเพณีอีสานใต้ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญ “แซนโฎนตา” สืบศรัทธาสารทเดือนสิบ ประเพณีอีสานใต้ ด้วยประชากรที่อาศัยในพื้นที่ของ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และจ.ศรีสะเกษ ของประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวไทยเชื้อสายเขมรมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง “ประเพณีแซนโฎนตา” ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีคุณ หรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่พร้อมใจกันทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายแฝงของบรรพชน ที่ต้องการให้ญาติพี่น้องในต่างถิ่นได้เดินทางกลับมาพบเจอกัน สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ จึงกำหนดจัดงาน “รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน  (ตากะจะ) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ชมและร่วมพิธีเซ่นไหว้ศาลหลักเมือง/ศาลพระภูมิ พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษ รับเครื่องเซ่นไหว้พร้อมอัญเชิญกลับสู่ภพภูมิ ขบวนแห่สำรับเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษสุดยิ่งใหญ่อลังการทั้งอาหารคาว หวาน ผลไม้นานาชนิด (ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น.) การสาธิตการทำข้าวต้มรูปแบบต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ การจำหน่ายกล้วยน้ำว้าคุณภาพรวมถึงกล้วยพันธุ์ต่างๆ จากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสุรินทร์ จึงกำหนดจัดงาน “ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ” ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชมขบวนแห่เครื่อง จูนโฎนตา ที่ยิ่งใหญ่งดงาม สำรับอาหารคาว หวานของสดและผลไม้ สำหรับไหว้ผู้อาวุโสในครอบครัว) ขบวนแห่เครื่องแซนโฎนตา สำรับอาหารคาวหวาน ขนม ข้าวต้มมัด กระยาสารท ฯลฯ การประกอบพิธีแซนโฎนตา บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ เจรียง ลิเก กันตรึม และกิจกรรมสาธิตการทำขนมพื้นเมืองสุรินทร์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ปกครองอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 0 4567 1004 เทศบาลเมืองขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0 4567 1022 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 4524 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447 – 8 E-mail : tatsurin@tat.or.th  www.tourismthailand.org หรือโทร. 1672

แสดงผล 36 ครั้ง