ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำร่องด้วยแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กับเส้นทางน่าเที่ยว – น่าปั่น 5 เส้นทาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งผลักดันโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จับมือกับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง เปิดเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนักปั่นจักรยานและนักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพที่ชื่นชอบธรรมชาติและตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวในเส้นทางแนะนำ 5 เส้นทาง พร้อมจัดงาน The Cycling of Healthy Life at Suan Phueng Ratchaburi เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวในเส้นทางตัวอย่างทั้งเส้นทางระยะใกล้และระยะไกล หรือขับรถท่องเที่ยวในเส้นทางที่นำเสนอ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ  ป่าไม้ และขุนเขา เลือกทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ถึงช่วงเวลาเย็นย่ำ  ร่วมงานเลี้ยงในบรรยากาศย้อนยุคแบบ Vintage Farm พร้อมดนตรีฟังสบายขับกล่อมจากศิลปินสุขภาพดี ปิดท้ายด้วยการร่วมกันนั่งนับดาวพร่างพราวฟ้า

ความเป็นมาของโครงการนี้ เกิดขึ้นจากการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวของ ททท. ที่มุ่งเน้นคุณค่าสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  โดยเห็นว่าอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวคุณภาพดี มีองค์ประกอบในการรองรับการท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ คุณภาพอากาศ อาหารการกิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ความใส่ใจในการบริหารจัดการของสถานบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งจากการสำรวจและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน ได้นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในระยะแรกจำนวน 5 เส้นทาง ซึ่งแต่ละเส้นทางจะมีระยะทางไม่เท่ากันและมีความโดดเด่นน่าสนใจแตกต่างกันไป ได้แก่

          - เส้นทางปั่นชมวิถีชีวิต นำจิตสงบ ระยะทาง 17 กิโลเมตร

          - เส้นทางปั่นใต้แมกไม้ ใส่จิตนาการ สรรค์สร้างไอเดีย ระยะทาง 30 กิโลเมตร

          - เส้นทางปั่นเพลินใจ ไล่ตามตะวันลับฟ้า ระยะทาง 32 กิโลเมตร

          - เส้นทางปั่นทิวเขาโอบกอด แวะจอดร้านดัง ระยะทาง 33 กิโลเมตร

          - เส้นทางปั่นธรรมชาติต้นผึ้งใหญ่ ไต่เนินเจ้าภูเขา ระยะทาง 50 กิโลเมตร

ทั้ง 5 เส้นทางนำร่อง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกปั่นจักรยานออกกำลังกายสไตล์ Slow Travel ซึมซับบรรยากาศได้เต็มอิ่มหรือขับรถเที่ยวชมสำหรับกลุ่มนิยมธรรมชาติแต่มีเวลาจำกัด ก็แล้วแต่อัธยาศัย โดยโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวที่เสนอคุณค่าให้แก่คนทุกกลุ่ม

แสดงผล 29 ครั้ง