ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

ธกส.จับมือ อสมท. ชวนประกวดภาพถ่าย "หอมแผ่นดิน" ปี2 อุดมสุข : ความสุขของเกษตรกรไทย”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ขอเชิญชวนนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น ทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายจัดโครงการประกวดภาพถ่าย "หอมแผ่นดิน" ปี 2 ภายใต้แนวคิค อุดมสุข : ความสุขของเกษตรกรไทย ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการถ่ยภาพ ได้ร่วมกันส่งผ่านเรื่องราวและเผยแพร่การดำเนินชีวิตของเกษตรกรไทย ที่ยึดโยงอยู่กับวิถีธรรมชาติ และยึดมั่นกับมรดกทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เน้นย้ำให้คนไทยรู้คุณค่าของผืนดินของตนเอง และร่วมกันเชิดชูคุณค่าของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการตัดสินภาพเข้าประกวดในวันที่ 8 ก.ย.57 พร้อมประกาศผลการตัดสินการประกวด วันจันทร์ที่ 15 ก.ย.57 ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลในงาน ไนน์เอ็นเตอร์เทนเบิร์ธเดย์ เฟสติวัล กันยายน 2557ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคา 2557 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nineentertain.tvและ www.baac.or.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท โทรศัพท์ 02 201 6071 โทรสาร 02 201 6113 http://mcot-web.mcot.net/hompandin

 

แสดงผล 1613 ครั้ง