ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์จากจีน เที่ยวชมเมืองเก่าสุโขทัย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ จำนวน 70 คัน และมีผู้เดินทางจำนวน 250 คน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้เส้นทาง R3A  เริ่มต้นจากเมืองคุนหมิง  มณฑลยูนนาน มีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดสุโขทัย  และเที่ยวชมโบราณสถาน รวมถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย

 ในการนี้ ททท.จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะคาราวาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  โดยมี นายพงศธร  เกษสำลี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท.  และ นายนคร คงนวล นายอำเภอเมืองสุโขทัย  ให้การต้อนรับ รวมทั้งจัดการแสดง Mini Light & Sound ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะคาราวานรถยนต์เป็นอย่างมาก

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งนับวันจะมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงเป็นการขยายเส้นทางท่องเที่ยว R3A  ไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองแบบขับรถท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดจีน ที่มีกำลังซื้อสูงเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย  ทั้งนี้  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จีน-ลาว-ไทย หรือ R3A  ( เส้นทาง สิบสองปันนา – บ่อหาน – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ – เชียงราย)    เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม 2556  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จึงได้มุ่งผลักดันให้มี การส่งเสริมการขาย และเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2557 ที่ผ่านมานั้น จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยมีอัตราลดลง ร้อยละ 20.36  ททท. จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อต้องการนักท่องเที่ยวจีนที่มีคุณภาพเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอัตราปกติ โดย ททท. สำนักงานคุนหมิง คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยโดยใช้เส้นทาง R3A ภายในสิ้นปีนี้ ไม่ต่ำกว่า 35,000 คน

แสดงผล 16 ครั้ง