ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญร่วมงาน อัญเชิญผ้าพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุสวี เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ร่วมกับอำเภอสวี กำหนดจัดงานประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุสวีเนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุสวี ตำบลสวี จังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

พระบรมธาตุสวี วัดบรมธาตุสวี ตั้งอยู่ที่ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ จังหวัดชุมพร องค์พระธาตุเป็นรูปทรงระฆังคว่ำลักษณะเดียวกับพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเสวีมีความกว้างรององค์ 20 สูง 18.50 เมตร

แห่ผ้าขึ้นพระบรมธาตุ หมายถึง การแห่ผ้าผืนยาวไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการนำขึ้นห่มโอบล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดใกล้เคียงยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานและภายในงานจะมีขบวนแห่ผ้าพระราชทานพร้อมด้วยรถบุษบกของหน่วยงานต่าง ๆ

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวภายใน การแต่งการ ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติสีขาว หรือชุดข้าราชการ ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี โทร 077 – 531407  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร โทร 077-502775 - 6

แสดงผล 25 ครั้ง