ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดีระดับภูมิภาค ต่อยอดจากโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

นายอภิชาต อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ททท. จึงได้ต่อยอดจากโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดย ททท. ได้สอดแทรก หลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ซึ่งดำเนินการมาโดยตลอด นับจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้น  ททท. ได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต  และนับแต่นั้นมาได้ขยายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๘๔ โรงเรียนทั่วประเทศแล้วในขณะนี้

แผนการดำเนินงานในปีนี้ ททท. ยังได้ต่อยอดโดยจัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดีครั้งที่ ๑    ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนงานปัจจุบัน โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดีในระดับพื้นฐาน ทั้งนี้แบ่งนักเรียนที่เข้าประกวดเป็น ๒ ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในรอบชนะเลิศจากทั้ง ๕ ภูมิภาคจัดขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี  ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ 

ททท.หวังว่าเยาวชนเป็นต้นแบบเจ้าบ้านน้อยที่ดีของจังหวัด มีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว อันจะส่งผลต่อดีต่อการเชื้อเชิญพร้อมสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้อย่างแน่นอน  โดย ททท.จะจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ ๔-๘ มิถุนายนศกนี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

แสดงผล 23 ครั้ง