ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๕๗”

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญท่านร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ  พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

นางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย  กล่าวว่า พระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดตกต้องแผ่นดิน ดังนั้นจึงห้ามผู้ที่ขึ้นไปสักการะมิให้สวมใส่เสื้อผ้าสีแดง (ซึ่งถือว่าเป็นสีเลือด) งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พิธีกรรมเริ่มจากการทำความสะอาดพระธาตุ โดยมีเจ้าพ่อกวน และคณะแสน ขึ้นไปบนพระธาตุ ทำพิธีสรงธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีเวียนเทียน พิธีบวชนาค ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟไปพร้อมกันด้วย และพิธีคารวะธาตุ

นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๖๖ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โทร. ๐๘ ๓๑๔๕ ๓๐๘๐และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

แสดงผล 39 ครั้ง