ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗

จังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย และวัดโพธิ์ชัย กำหนดจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อสมโภชและสรงน้ำหลวงพ่อพระใส และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและชาวอีสาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๖-๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ เทศบาลเมืองหนองคาย และวัดโพธิ์ชัย

กิจกรรมที่น่าสนภายในงานเทศกาลมหาสงกรานต์หนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ ประกอบด้วย   วันที่ ๖-๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ บริเวณเทศบาลเมืองหนองคาย มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดญาแม่สงกรานต์ ขบวนแห่รถบุปผชาติ การประกวดกลองยาวมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย อุโมงค์น้ำถนนพญานาค การแสดงบนเวทีและมหรสพสมโภชตลอดงาน และวันที่ ๑๐-๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ งานเทศกาลตรุษสงกรานต์ และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย โดยจะมีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสประดิษฐานบนราชรถแห่รอบเมืองและพิธีเวียนเทียนสมโภชหลวงพ่อพระใส พิธีฟ้อนถวายหลวงพ่อพระใส การประกวดเทพีสงกรานต์ เทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน แห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาสและเทศน์มหาชาติ การประกวดก่อเจดีย์ทราย  พร้อมทั้งกิจกรรมรื่นเริงตลอดงาน

ททท.สำนักงานอุดรธานี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน “ประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖-๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ นี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๔๐๖-๗ ศูนย์บริการข่าวสารนักท่องเที่ยวหนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๑๓๒๖  หรือ www.tourismthailand.org   เทศบาลเมืองหนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๒ ๐๕๗๔ วัดโพธิ์ชัย โทร. ๐๘ ๑๙๗๕ ๓๗๕๑, ๐๘ ๑๙๕๔ ๑๖๒๗  

แสดงผล 16 ครั้ง