ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “รำลึกวีรชน แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ” จังหวัดอ่างทอง

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาววิเศษชัยชาญ กำหนดจัดงาน “ รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ”  ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗   ณ  บริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว  วัดวิเศษไชยชาญ ตำบลไผ่จำศีล    อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงความเสียสละ ความกล้าหาญ ของนายดอก นายทองแก้ว  วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในการสู้รบกับพม่าที่ค่ายบางระจัน และเชิดชูวีรชนผู้กล้าของเมืองอ่างทอง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

ในการจัดงานมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การแสดงประกอบแสง สี  เสียง ในชุด “รอยจารึก วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ: กล้าหาญและเสียสละ”  โดยเริ่มต้นการแสดงในชุดสยามมานุสตินาฏศิลป์  ลำดับต่อไปชมการแสดงแสง สี เสียง   องค์ที่ ๑ ปฐมแห่งแผ่นดิน   องค์ที่ ๒  มโนสำนึก จารึกแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา   องค์ที่ ๓ สมเด็จพระนเรศวรจอมราชันย์ตำนานสะท้านฟ้า  องค์ที่ ๔ ขุนรองปลัดชู วีรตำนานคู่บ้านคู่แผ่นดิน  องค์ที่ ๕  นายดอก นายทองแก้ว วีรชนแห่งการศึก รอยจารึกแห่งเกียรติภูมิ  องค์ที่ ๖  พระสยามเทวาคู่เมือง วิเศษชัยชาญรุ่งเรืองด้วยพระบารมี  นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมตลาดย้อนยุคและจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รำวงย้อนยุค ประกวดร้องเพลงเยาวชน การแข่งขันชกมวยไทย  รายละเอียดการจัดงานดังนี้

  • วันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.  พิธีเปิดงาน ชมริ้วขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และการแสดง จำนวน ๑๐ ขบวน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  ขบวนกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ขบวนนายดอก-นายทองแก้ว   ขบวนขุนรองปลัดชู   ขบวนวีรชนค่ายบางระจัน  ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนการละเล่นประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านและงานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น    

เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ชุด “รอยจารึก วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ: กล้าหาญและเสียสละ”   ๒๐.๓๐ น. ชมการแสดงลำตัดโดยศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/การบันเทิง

  • วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๐๐ น.  พิธีบวงสรวงวางพวงมาลา และเจริญพระพุทธมนต์ ดวงวิญญาณนายดอก นายทองแก้ว  วีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ตลอดจนวีรกรรมของบรรพบุรุษแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ  เวลา ๑๗.๐๐  น. การประกวดร้องเพลงของเยาวชน เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงประกอบ แสง เสียง ชุด “รอยจารึก วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ: กล้าหาญและเสียสละ  ๒๐.๓๐ น.  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/การบันเทิง  ๒๑.๐๐ น. การแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
  • วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐  น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงประกอบ แสง สี เสียง  ชุด “รอยจารึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ: กล้าหาญและเสียสละ” 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ชาติไทยในงานดังกล่าว สำรองที่นั่งชมการแสดงและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ โทร. ๐ ๓๕๖๓ ๑๓๒๑ 

แสดงผล 39 ครั้ง