ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.จัดงาน “MEGA Fam Trip &หลงรักประเทศไทย” ส่งเสริมการขายในภาคกลาง และสร้างเครือข่ายกระตุ้นการท่องเที่ยว เชื่อมโยงไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

บ่ายวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2557) ณ สยามนิรมิต กรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดในประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศโดยเชิญผู้ประกอบการ (Sellers) จากภาคกลาง เข้าร่วมงานในรูปแบบเจรจาธุรกิจ Table Top Sales เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งใช้เป็นช่องทางในการทำตลาดส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศร่วมกับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ในฐานะผู้ซื้อ (Buyers) จากทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 ราย อาทิ กลุ่ม Corporate กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)กลุ่มสมาคม/ชมรมบริษัทนำเที่ยว กลุ่มสถาบันการศึกษา รวมไปถึงกลุ่มสถาบันการเงิน เป็นต้น พร้อมทั้งเชิญสื่อมวลชนสายท่องเที่ยวกว่า 100 ราย ร่วมทำข่าวและสังเกตการณ์จัดงานครั้งนี้

การจัดงานได้แบ่งรอบการเจรจาธุรกิจออกเป็น 3 รอบ ระหว่างเวลา 14.30 น. – 16.30 น. เพื่อให้Sellers และ Buyers ได้หมุนเวียนพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างกัน จากนั้นในช่วงเย็น  นายธวัชชัย  อรัญญิก ผู้ว่าการ ททท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MEGA Fam Trip &หลงรักประเทศไทย” และร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย)พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมและการละเล่นของไทยภายในงาน

การจัดงานในครั้งนี้ททท. ภูมิภาคภาคกลางได้ดำเนินงานด้านการตลาดส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวกระจายการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าว นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนบูรณาการความร่วมมือในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์และขยายฐานลูกค้าไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆซึ่งจะเป็นโอกาสต่อกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในการอัพเดทสินค้าการบริการทางการตลาดเพิ่มช่องทางการค้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อรวมถึงวิธีการทำตลาดสู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายระหว่างหน่วยงานต่าง ๆต่อไปในอนาคต

แสดงผล 32 ครั้ง