ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.เชิญชมประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ในงานบุญมาฆบูชาบ้านฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ททท.ชวนร่วมงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนลุ่มน้ำชีแห่งบ้านฟ้าหยาด  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร      ซึ่งจะนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทน “ดอกมณฑารพ” อันเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์แล้วจัด   ขบวนแห่ไปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูช

นายวิชุกร  กุหลาบศรี  ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานอุบลราชธานี (ผอ.ททท. สอบ.) เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่  11-13  กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ขึ้นเพื่อสืบสานงานบุญมาฆบูชาอันเป็นงานบุญสำคัญของชุมชน โดยในงานดังกล่าวชุมชนต่างๆ จะนำข้าวตอกขาวที่คัดจากข้าวเปลือกข้าว เหนียวที่ดีที่สุดมาร้อยเป็นมาลัยสูงนับสิบเมตรและประดับตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  หลายอย่างอาทิ   เช่น การประกวดการออกแบบของที่ระลึกมาลัยข้าวตอก   ชมการสาธิตทำมาลัยข้าวตอก เลือกซื้อสินค้า OTOP จาก กลุ่ม ต่างๆ ของอำเภอมหาชนะชัย ขบวนรถแห่มาลัยจากทุกชุมชน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย การแสดงบนเวที   กลาง   การประกวดธิดามาลัย  การแสดงดนตรี   ชมขบวนแห่มาลัยข้าวตอกและร่วมแห่มาลัยข้าวตอกไปทอดถวาย ณ วัดหอก่อง,

วัดฟ้าหยาด และวัดของแต่ละตำบลในเขต อ.มหาชนะชัย   มาลัยข้าวตอกดังกล่าวสื่อความหมายแทนดอกมณฑารพ   ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ที่จะบานเฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานและวันที่ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตร การแห่มาลัยข้าวตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา   เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดต่อเนื่องเฉพาะที่ชุมชนบ้านฟ้าหยาดแห่งนี้

ททท. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านไปร่วมชื่นชมงานประเพณีแห่มาลัยบ้านฟ้าหยาด  ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมงานบุญมาฆบูชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วท่านยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ  ในจังหวัดยโสธรได้อย่างคุ้มค่า อาทิเช่น เส้นทางย้อนรอยเมืองสิงห์ท่า ค้นหาอดีตเมืองยโสธร โบสถ์ไม้บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ  หัตถกรรมหมอนขวาน ผ้าขิดบ้าน ศรีฐาน   รอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ณ วัดพระพุทธบาทยโสธร  ธาตุกู่จานธาตุก่องข้าวน้อย  เป็นต้น   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0-4524-3770 , 0-4525-0714   

แสดงผล 8 ครั้ง