ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ @ อุทยานแห่งชาติ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาวเย็น และผู้สนใจร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ @ อุทยานแห่งชาติ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวของปีนี้  อากาศในประเทศไทยมีความหนาวเย็นที่เหมาะสมต่อการเดินทางท่องเที่ยว   อีกทั้ง สถานีอุตุนิยมวิทยาในเขตภาคเหนือ  ก็ได้คาดการณ์ว่าอากาศหนาวเช่นนี้ จะมีต่อเนื่องยาวนานไปอีกระยะหนึ่ง      นอกจากนั้นแล้ว  ในพื้นที่จังหวัด แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์  มีอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานีวิจัยต้นน้ำรวมกันหลายสิบแห่ง   ซึ่งในช่วงฤดูหนาว  มักเกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในบางแห่งเท่านั้น   ททท.สำนักงานแพร่  จึงต้องการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางกระจายตัวเดินทางไปสัมผัสความงามของธรรมชาติให้ทั่ว  จึงได้ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานีวิจัยต้นน้ำ ๑๖ แห่งในพื้นที่ ๓ จังหวัดนี้  จัดกิจกรรม “หนาวนี้ @ อุทยานแห่งชาติ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน”

กิจกรรม “หนาวนี้ @ อุทยานแห่งชาติ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน”  เป็นการจัดทำคู่มือแนะนำการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานีวิจัยต้นน้ำ ๑๖ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน   โดยในคู่มือมีการแนะนำวิธีการเดินทาง  การสำรองที่พัก  กิจกรรมเด่น ๆ ที่ต้องไปสัมผัสเมื่อไปถึง  เช่นการชมทะเลหมอก  การดูดาว การถ่ายภาพกับดอกไม้ ฯลฯ   รวมถึงคำแนะนำในการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเมื่อท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ      ไฮไลท์ที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกโดยเมื่อไปถึงอุทยานฯ แล้ว   ติดต่อขอรับสติกเกอร์จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานฯ แล้วติดสติกเกอร์ พร้อมเขียนความรู้สึกประทับใจ หรือ คำกลอน  ลงในส่วนท้ายของคู่มือดังกล่าว   เมื่อสะสมสติ๊กเกอร์ครบ ๓ ดวง ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปเยือนอุทยานฯ วนอุทยานฯ หรือสถานีวิจัยต้นน้ำที่เข้าร่วมโครงการครบ ๓ แห่งแล้ว    สามารถส่งมาแลกรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดแขนยาว “หนาวนี้ @ อุทยานแห่งชาติ แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์” ไว้ใส่ท่องเที่ยวได้ท่านละ ๑ ตัว   กิจกรรมนี้ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗   หรือจนกว่าเสื้อยืดหมด  (เสื้อยืดมี ๑๐๐ ตัว)

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาวเย็น  และผู้สนใจร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ @ อุทยานแห่งชาติ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน” ติดต่อขอรับคู่มือได้ที่ ททท. สำนักงานใหญ่ และ ททท.สำนักงานสาขาทั่วประเทศ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 8 ครั้ง