ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2557”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน“เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 11- 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในปีนี้จังหวัดปัตตานี โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ มูลนิธิเทพปูชนียสถาน  เทศบาลเมืองปัตตานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ททท.สำนักงานนราธิวาส และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม สร้างสีสันและคืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดปัตตานี อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  มากมาย อาทิ

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เวทีริมแม่น้ำปัตตานี

- การแสดงแสง สี สื่อผสม 3 อารยธรรมปัตตานี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และตำบลอาเนาะรู-จะบังติกอ-สะบารัง อ.เมือง                              

- พิธีหามเกี้ยวมหามงคล และหามองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในเกี้ยวใหญ่ที่สุดในประเทศ

- สนุกสนานกับกิจกรรมการแข่งขันจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว 3 ชุมชน 3 วัฒนธรรม     

- เวลา 15.00 น. พิธีเปิดงาน “เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2557”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง    

- เวลา 04.00 น. ชมการแห่พระ 25 องค์ ลุยน้ำ-ลุยไฟ

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง

- การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ชิงแชมป์ ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8 โดยแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

   1. การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย

   2. การแข่งขันเชิดสิงโตลีลา

วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง      

- การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองโบราณ 3 วัฒนธรรม และสินค้า OTOP ชายแดนใต้

- ชมนิทรรศการภาพวาดและภาพถ่ายในโครงการแผ่นดินทอง

- ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

- ชมความบันเทิงและความเพลิดเพลินกับการแสดงงิ้วและมโนราห์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง

- พิธีปิดงาน “เทศกาลกตัญญูคู่ฟ้า มหาเสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2557”

ททท. สำนักงานนราธิวาส ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมชมงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท. สำนักงานนราธิวาส โทร. 0 7352 2411  ศาลเจ้าเล่งจูเกียงโทร. 0 7333 2851 และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี โทร. 0 7346 0115 

แสดงผล 40 ครั้ง