ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานแพรวาพุทราหวาน

วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2556 ณ สนามหน้าเทศบาลต าบลโพน อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธุ์ กิจกรรม ชมการประกวดผ้าไหมแพรวา การประกวดธิดา แพรวา การประกวดธิดาแพรวา การประกวดพุทราหวาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สาธิตและจ าหน่ายสินค้า OTOP ติดต่อสอบถาม เทศบาลต าบลโพน โทร 0 4385 6157 แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง -แหล่งท่องเที่ยวในเส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” -แหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง “เยือนสิมชมศิลป์ ณ ใจกลางอีสาน” -แหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน ; ขอนแก่น – กาฬสินธุ์”

 

 

 

แสดงผล 17 ครั้ง