ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ประธานบอร์ด ททท. ร่วมลงนามสัญญาจ้าง นายธวัธชัย อรัญญิก เป็นผู้ว่าการฯ ททท. คนใหม่

นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาจ้างนายธวัธชัย อรัญญิก  ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี คณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556  ณ ชั้น 10 อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คณะกรรมการ ททท. มีมติเห็นชอบเลือกนายธวัธชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ ททท. ต่อจากนายสุรพล เศวตเศรนี ซึ่งมีกำหนดหมดวาระในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 โดยการลงนามครั้งนี้มีผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

นายธวัชชัย  อรัญญิก  เกิดเมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2498 อายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (Bachelor of Science) จาก University of the East กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  เข้าทำงานที่ ททท. เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2526 ในตำแหน่งพนักงานการตลาด 3 ฝ่ายการตลาด จวบจนปัจจุบัน โดยมีประวัติผ่านการฝึกอบรมที่สำคัญ ๆ อาทิ  อบรม Executive Development Institute for Tourism (EDIT) Program ณ Hawaii สหรัฐอเมริกา ในปี 2552 , อบรมนักบริหารระดับสูง (นบส.)  หลักสูตรผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ณ สำนักงาน ก.พ. ในปี 2554 , อบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน จาก สถาบันพระปกเกล้า ในปี 2555 , อบรมผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 เป็นต้น

นอกจากนี้  นายธวัชชัย  อรัญญิก  ยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ อาทิ  คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว , ที่ปรึกษาสมาคมนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย , คณะกรรมการบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์  และบริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (ปี 2553- 2556) , ผู้แทนถาวรจาก ททท. ในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้บริหารของ TCEB จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกลยุทธ์แผนการดำเนินการทางการตลาด MICE ทั้งในและต่างประเทศอีกตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ไทย (ปี 2553 - 2556), รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2557 เป็นต้น

แสดงผล 52 ครั้ง