ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน..เทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง ประจำปี ๒๕๕๖

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง” ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวดอยแม่สลอง กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวของตำบลแม่สลองนอก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่มีมากกว่า ๗ ชนเผ่า  ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว  เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน  กิจกรรมในงานประกอบด้วย

                    -การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชา สินค้าและอาหารพื้นเมือง

                    -การแสดงทางวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน

                   -การประกวดร้านชา การประกวดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ดำดอย   

                   -กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และร่วมทำบุญตักบาตรเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

                   ผู้สนใจสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๕๑๒๙ Website: www.maesalongnok.go.th หรือ ททท. สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์
๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓, ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๗๔-๕

แสดงผล 25 ครั้ง