ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์จากเสฉวนและยูนนาน ของจีน เดินทางท่องเที่ยวไทยผ่านเส้นทาง R3A ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ปฐมฤกษ์จากเมืองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางผ่านเส้นทางเชื่อมโยง R3A เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ณ อ. เชียงของ จ. เชียงราย

           วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์จีน 46 คัน จำนวน 183 คน  ที่มาจากมณฑลยูนนานและมณฑลเสฉวน  มารวมตัวกันออกเดินทางจากเมืองสิบสองปันนา มณฑณยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน    โดยใช้เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จีน – ลาว - ไทย หรือ R 3 A  (เส้นทาง สิบสองปันนา – บ่อหาน – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย - เชียงของ) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 ณ อ. เชียงของ จ. เชียงราย ซึ่งคาราวานรถยนต์จีนคณะนี้นับได้ว่าเป็นคณะแรกที่เดินทางข้ามแดนมาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านสะพานแห่งมิตรภาพไทย-ลาวแห่งใหม่ ซึ่งได้มีพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี

          นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ กล่าวว่า “คณะคาราวานรถยนต์ดังกล่าว  ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวจีน กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงจาก 2 มณฑล ได้แก่ มณฑลเสฉวนและมณฑลยูนนาน รวมทั้งสิ้น 183 คนโดยจะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจะกระจายตัวออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และสุโขทัย ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2556 วัตถุประสงค์ของการการเดินทางมายังประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 4 อย่างเป็นทางการและขานรับนโยบายด้านการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  ภายหลังที่รัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายใหม่ด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ  อันส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงดังกล่าว                                            

          ททท. คาดว่าตลอด 6 วัน ของการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของคณะคาราวานรถยนต์นี้ จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท  ทั้งนี้ จากสถิตินักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2556 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 4,056,522 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 84.08 และคาดว่าภายในสิ้นปี 2556 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากถึง 4.46 ล้านคน 

แสดงผล 31 ครั้ง