ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเทิดพระเกิยรติฯ เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ปี 2556

“ ประตูภาคใต้  ไหว้เสร็จในกรม  ชมไร่กาแฟ  แลหาดทรายรี  ดีกล้วยเล็บมือ  ขึ้นชื่อรังนก ” นี้คือคำขวัญที่ผู้มาเยือนคุ้นหูเป็นอย่างดี โดยจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรกในการเดินทางมาเยือนถิ่นดินแดนทักษิน เป็นประตูสู่การเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของดินแดนใต้

                       จังหวัดชุมพร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดชุมพร ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกิยรติฯ เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ปี 2556 ระหว่างวันที่ 19 -27 ธันวาคม 2556  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยจัดพิธีบวงสรวงในวันที่ 19 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน ณ ศาลกรมหลวงชุมพร หาดทรายรี ( ศาลบน ) เพื่อเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร และ หารายได้เพื่อบำรุงเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดชุมพรซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...

กิจกรรมหลักภายในงาน

-ออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน

-ประกวดนางสาวชุมพร

-ประกวดหนูน้อยกาชาด

-ประกวดนกกรงหัวจุก

-ประกวดไก่ชนสวยงาม

-แข่งขันปิดตาป้อนกล้วย

-แข่งขันผัดไทยลีลา

-การออกร้านนาวาพาโชค

-มหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

-การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดชุมพร  โทร   077 - 511551

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานชุมพร – ระนอง

โทร 077 – 502775 - 6  / Fax 077 – 501832

แสดงผล 100 ครั้ง