ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เที่ยว เล่น เก่ง ดี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี กำหนดจัดทำโครงการ เที่ยว – เล่น – เก่ง – ดี โดยนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยร่วมมือกับพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้โดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวรองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มโรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์ที่จะพานักเรียนเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอขายแก่กลุ่มสถาบันการศึกษา และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี - ราชบุรี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – 1 กันยายน 2557

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวประเภท ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน วัด วัง ธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน โครงการพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์ อุทยานการเรียนรู้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้สำหรับกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประกอบกับปัจจุบันนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา เริ่มให้ความสนใจต่อการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ แบบเที่ยวไปเรียนรู้ไป เป็นการเที่ยวอย่างเข้าใจ เช่น เข้าใจในวัฒนธรรมหรือประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ได้รับคุณค่าความรู้ ความพิเศษของทุกเรื่องราว และเที่ยวอย่างมีสำนึกและรู้ซึ้งถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบและอนุรักษ์ต่อสิ่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้นจากเดิมที่ได้รับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยในอนาคต โครงการ เที่ยว เล่น เก่ง ดี เป็นหนึ่งทางเลือก ที่ไม่ไกลจาก กทม. จึงสามารถเดินทางได้ในระยะเวลาสั้น พร้อมทั้งยังได้นักเรียนนักศึกษายังได้ความรู้จากการเรียนรู้ในการเดินทางท่องเที่ยว ประสบการณ์โดยตรงสามารถเห็นบทบาทอาชีพมัคคุเทศก์ สร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นอาชีพที่นักเรียนนักศึกษาเลือกประกอบในอนาคต

สิทธิพิเศษของการเข้าร่วมโครงการ เที่ยว – เล่น – เก่ง – ดี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – 1 กันยายน 2557 จะได้ลดราคาค่าใช้จ่ายในการ

จัดทำกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายสถานศึกษา แต่ผลที่ได้รับคือนักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ สนใจร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี และบริษัททัวร์ชั้นนำได้คัดสรรให้ สอบถามรายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยวได้โดยตรงจากบริษัททัวร์ ทั้ง 7 บริษัท ดังนี้

                   1. บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ โปรแกรมมนต์เสน่ห์ ทะเล วัง เส้นทาง กทม. - เพชรบุรี ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานสกุลช่างเมืองเพชร งานปูนปั้น งานแทงหยวก ฯลฯ , เส้นทาง กทม. – ราชบุรี เรียนรู้และร่วมกิจกรรมปั้นโอ่งมังกร ร่วมกิจกรรม Work Shop การทำเทียนหอม และร่วมกิจกรรมการตอกหนังใหญ่ โทร. 02-2465659

                   2. บริษัท รัตนบราลี จำกัด เส้นทาง กทม. – เพชรบุรี ศึกษาเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย การรักษาสภาพป่าชายเลน ชมการทำน้ำตาลโตนดและขนมพื้นเมืองต่างๆ, เส้นทาง กทม. – ราชบุรี ชมการแสดงหนังใหญ่ และร่วมกันอนุรักษ์หนังใหญ่ โทร. 02-2827614

                   3. หนึ่งเดียว แทรเวิล เซอร์วิส โปรแกรม สัตว์แพทยน้อย เส้นทาง กทม. - นครปฐม – เพชรบุรี เรียนรู้ขั้นตอนการดูแลสัตว์ป่า เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าชนิดต่างๆ โปรแกรมพ่อครัว แม่ครัวน้อย เส้นทาง กทม. – เพชรบุรี เรียนรู้ กรรมวิธีต่างๆในการผลิตน้ำตาล กิจกรรมการทำขนมไทยประเภทต่างๆ และกิจกรรมเก็บขยะ กิจกรรม Art of Salt โทร. 089-1326191

                   4. กันตวัฒน์ทัวร์ โปรแกรมเยาวชน แหลมผักเบี้ย – ชะอำ เรียนรู้คุณสมบัติของดอกเกลือ ของดีจากนาเกลือท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี และเรียนรู้วิธีการบำบัดน้ำเสีย โทร. 083-4245239 , 095-6867408

                   5. บริษัท พรีม่า สยาม เทรเวล จำกัด เส้นทาง เที่ยว เล่น เก่ง ดี เรียนรู้วิธีการเดินป่าไม่ให้พลัดหลง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โทร. 02-4108880-1

                   6. เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี) โปรแกรมเมืองคนกง (ตรง) ภาษาเพชรบุรี เส้นทาง กทม. – เพชรบุรี ชมกิจกรรมการทำน้ำตาลโตนด โทร. 034-513455

                   7. บริษัท แอนทิล จำกัด เส้นทาง กทม. –เพชรบุรี – ราชบุรี ชมแปลงสาธิตวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เที่ยวชมฐานเรียนรู้ต่างๆ โทร. 02-6429475-6

สำหรับ โรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ประเภทอื่น นอกเหนือจากตัวอย่างโปรแกรมที่บริษัททัวร์กำหนดไว้ เช่น ป่าชายเลนบางขุนไทร เรียนรู้ระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน , สวนสมุนไพรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ พืชสมุนไพรและศึกษาระบบนิเวศ และยังมีฐานกิจกรรมมากมาย ให้นักท่องเที่ยวร่วมเรียนรู้ เช่น ทำลูกประคบ ยาหม่อง ชาสมุนไพร และการปลูกพืชสมุนไพร , อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางที่ใช้สำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ , พิพิธภัณฑ์วัดม่วง รวบรวมประวัติความเป็นมา เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลานที่เขียนด้วยอักษรมอญมีอายุกว่า 300 ปี  เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต และวัดคงคาราม เป็นวัดของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ  และกุฏิเรือนไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เป็นต้น สามารถติดต่อกับบริษัททัวร์ที่ท่านสนใจ เพื่อเสนอความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนโปรมแกรมท่องเที่ยวได้ โดยแต่ละบริษัททัวร์จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โทร.     0 3247 1005-6 , Facebook : Tat Phetchaburi

แสดงผล 4 ครั้ง