ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงานใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก”  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณย่านการค้าน้ำทอง – ค่างาม ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  น่าน  อุตรดิตถ์  กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ย่านการค้าน้ำทอง – ค่างาม ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้สักของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเกิดการพัฒนาคุณภาพ เสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากไม้สัก และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแพร่

กิจกรรมในงาน “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก” ประกอบด้วย   นิทรรศการต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ผสานกับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นจังหวัดแพร่ออกมาเป็น ๔ สไตล์ คือ สไตล์ศิลปะธรรมชาติดั้งเดิม สไตล์แบบประเทศตะวันตก สไตล์ล้านนาตะวันออก และสไตล์ศิลปะร่วมสมัย      การจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ไม้จากโรงงาน พร้อมนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดงด้วย    กิจกรรมโชว์การแกะสลัก   การแข่งขันการแกะสลักไม้สัก   การประกวดเก้าอี้ลำลอง การประกวดธิดาไม้สัก การจัดนิทรรศการวิทยาลัยชุมชนแพร่  นิทรรศการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมไม้สักวิสาหกิจชุมชนหัวดง – ดอนมูล ซุ้มแสดงสินค้าและจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง – ดอนมูล ซุ้มแสดงสินค้าและจำหน่ายของสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้ดอนมูล จำกัด ซุ้มแสดงสินค้าและจำหน่ายของสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้พัฒนาเวียงทอง ซุ้มแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้และ OTOP ของ ๑๒ ตำบลในอำเภอสูงเม่น   ซุ้มจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายของเครือข่าย OTOP ของ ๗ อำเภอในจังหวัดแพร่   ซุ้มแสดงสินค้าสหกรณ์ผลิตภัณฑ์ไม้น้ำชำ – หัวฝาย จำกัด การแสดงมหกรรมดนตรีพื้นบ้าน  ศูนย์อาหาร Food Community กาดหมั้วคัวแลง        

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  มาเที่ยวและเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากไม้สักได้ในงาน “มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก” ในระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖   ณ บริเวณย่านการค้าน้ำทอง – ค่างาม ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจังหวัดแพร่ โทร. ๐ ๕๔๖๒ ๐๖๔๖  หรือ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 20 ครั้ง