ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ ประกาศเปิดการท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ ประกาศเปิดการท่องเที่ยว

ตามที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้มีประกาศปิดอุทยานเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ นั้น

บัดนี้ สถานการณ์ภายในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งมีความพร้อมอย่างยิ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง จึงขอประกาศเปิดการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (ฝ่ายอำนวยการ) โทร. 0 4581 8021 E-mail : wihan_np54@hotmail.com  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447 – 8 E-mail : tatsurin@tat.or.th หรือโทร.1672

แสดงผล 18 ครั้ง