ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญในงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินวัดไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๕๖”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมทำบุญในงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินวัดไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดไผ่ล้อมร่วมกับจังหวัดแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่  อำเภอลอง และกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านประนอม ได้ร่วมกันจัดงานบุญ “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินวัดไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๕๖” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่งศรัทธา และสร้างความสามัคคีให้คงอยู่สืบไป

จุลกฐิน คือ คำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียวกล่าวคือ ต้องเริ่มเก็บฝ้าย ทอผ้าให้เสร็จก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นและถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินเป็นงานเร่งมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่าการร่วมทำบุญจุลกฐิน (กฐินแหล่น) จะได้รับอานิสงส์มากมาย

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยในวันที่ ๒ พฤศจิกายน จะมีการตั้งมณฑลพิธีจุลกฐิน  โดยเริ่มจากการเก็บดอกฝ้ายบานใจ การทอ การเย็บ การย้อม และตากผึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย  รวมถึงพิธีการกวนข้าวทิพย์ในช่วงกลางวัน   สำหรับวันที่ ๓ พฤศจิกายน จะเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมทำบุญในงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินวัดไผ่ล้อม ประจำปี ๒๕๕๖”    ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๕๑ ๖๖๓๙ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗  

แสดงผล 25 ครั้ง