ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดพิจิตรเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๖

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิจิตร  ขอเชิญเที่ยวงานแข่งขัน   เรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์- อาทิตย์ที่  ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖  ณ บริเวณลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็น กาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย

ในปีนี้ จังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวอย่างยิ่งใหญ่ โดยการจำลองเรือพยุหยาตรา ทางชลมารคอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระนารายณ์ทรงสุบรรณ ฯลฯ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานถ้วยรางวัลให้เป็นเกียรติยศแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 7 ประเภท รวมทั้งยังมีกิจกรรมนั่งรถราง.......เล่าเรื่องเมืองชาละวัน ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมเมืองชาละวันพร้อมสัมผัสความงดงามของบ้านเรือนและเส้นทางประวัติศาสตร์ในแง่มุมใหม่ๆ

ททท.สำนักงานพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่น พิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯการจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้า OTOP  นั่งรถราง....เล่าเรื่องเมืองชาละวัน ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีประเภทต่างๆ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒-๓ ทุกวันในเวลาทำการ ( ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. )หรือ www.facebook.com/tatphlok

แสดงผล 21 ครั้ง