ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. นำทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ภายใต้โครงการ“รักษ์แผ่นดินแม่” สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวของไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างต้นแบบนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครด้วยโครงการ รักษ์แผ่นดินแม่ ชวนนักท่องเที่ยวจิตอาสามาช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเดิมด้วยกิจกรรมแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างแหล่งอาหารและน้ำให้กับสัตว์ป่านานาชนิด ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

สืบเนื่องจากโครงการ รักษ์แผ่นดินแม่ ททท. โดย ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ขึ้น โดยมี นายศุกรีย์ สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท.  นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายอำเภอกุยบุรี และนายปรีชา วิทยพันธุ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจิตอาสากว่า 100 ชีวิต และนักแสดงชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ซูซี่-สุษิรา แอนจิลีน่า, ป๊อป-พิชฌพัฒน์ ตันทา พร้อมทั้งนักแสดงจากซี่รีย์ดัง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น  ตั้ว-เสฏฐวุฒิ อนุสิทธิ์ และ เก้า-สุภัสสรา ธนชาติ ที่จะมาช่วยกันสร้างกระทะน้ำและปลูกป่า ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดกว่า 1,200 ต้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหารให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานฯ

นายศุกรีย์ สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. กล่าวว่า “กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Voluntourism) ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ ททท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่ทำให้เรื่องท่องเที่ยวมีความหมายมากกว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้การเดินทางในแต่ละครั้งมีความหมายมากยิ่งขึ้น ดังเช่นกิจกรรม “ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ในครั้งนี้  นอกจากคณะอาสาสมัครที่รวมกิจกรรมจะได้เดินทางมาเรียนรู้การดำเนินงานของอุทยานฯ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริงในการร่วมกันปลูกต้นไม้และสร้างแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกายและแรงใจของแต่ละท่านอีกด้วย”

นายปรีชา วิทยพันธุ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันปัญหาสำคัญของพื้นที่ในเขตอำเภอกุยบุรี คือ ช้างป่าลงไปกินพืชไร่ของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว  สาเหตุมาจากพื้นที่ป่าและแหล่งน้ำถูกรบกวน ทำให้อาหารของสัตว์ป่าลดน้อยลง ที่ผ่านมาทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่  เพื่อช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คือ การสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น”

 

ททท.คาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างต้นแบบนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ในการช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำความสมบูรณ์คืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ประการสำคัญ ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในการดูแลปกป้องผืนป่าแห่งนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป

แสดงผล 17 ครั้ง