ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดการเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย งานแสดงศักยภาพส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว และธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2556

เช้าวันนี้ (5 มิถุนายน 2556) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “งานเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย : เปิดกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวในประเทศ & ไทยเป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยว AEC”  โดยมี นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกล่าวในพิธี

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการ ททท.  กล่าวว่า “การจัดงาน “เจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย” เป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง  ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอศักยภาพของพื้นที่  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ๆ ทางการตลาด  ผู้ที่เข้าร่วมงานนอกจากจะได้สร้าง Contact ระหว่างหน่วยงานแล้ว ยังจะสามารถพัฒนากระบวนการ สร้างสรรค์วิธีทำการตลาดให้มีความแตกต่างและน่าสนใจ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมายรายได้ 2 ล้านล้านบาท ตามนโยบายของรัฐบาล”     

“การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย  โดยเฉพาะการตอบรับจากกลุ่มผู้ซื้อทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่ม Corporate กลุ่มสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และอื่น ๆ รวมกว่า 500 ราย ได้มาพบปะเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ขาย ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มบริษัทนำเที่ยว  โรงแรม  รีสอร์ท  สายการบิน  สนามกอล์ฟ  สปา  และสถานบันเทิง ที่มาร่วมส่งเสริมการขายภายในงาน รวมกว่า 400 บูธ จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการขาย ขยายตลาดให้เติบโต และเพิ่มตัวเลขการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกันในอนาคตทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำความเด่นชัดของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยว AEC”    

ในโอกาสนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “อนาคตธุรกิจไทยในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย   คุณธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด  คุณเกรียงไกร  กาญจนะโภคิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  บริษัท อินเด็กซ์  ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด  คุณจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  และนายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ

ททท. คาดว่า ผลของการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมจากเวทีระดับประเทศให้ทัดเทียมการแข่งขันในระดับนานาชาติ  เพื่อแสดงศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่คำนึงถึงการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการของไทยสู่สายตา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ทำการส่งเสริมการขายอย่างมีคุณภาพในระยะยาว 

แสดงผล 7 ครั้ง