ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอุตรดิตถ์และเลือกซื้อทุเรียน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ และเลือกซื้อทุเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และสัมผัสอุตรดิตถ์ในช่วงกรีนซีซั่น

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่ผลิตทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ออกสู่ตลาดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม โดยจะมีผลผลิตทุเรียนพันธุ์ดี ทั้งหมอนทอง หลงลับแล หลินลับแล ออกมามาก โดยในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีการจัดงาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล)” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หลง – หลินลับแล เป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก สำหรับในปี ๒๕๕๖ นี้ ผลผลิตทุเรียน รวมทั้งหลง - หลินลับแล มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ซึ่งทำให้ลับแลมีบรรยากาศที่คึกคัก ทั้งนักท่องเที่ยว ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนต่างๆ

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตลอดในฤดู Green Season นี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน โดยสามารถชมวิถีชีวิตการทำสวนผลไม้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับการเก็บผลผลิตแบบดั้งเดิม รวมทั้งได้ชิมผลไม้จากสวน เช่น ลางสาด ลางกอง ทุเรียน ชมวิธีการทำอาหารพื้นเมืองของจังหวัด เช่น การทำข้าวแคบ ข้าวพันผัก และหมี่พัน และยังมีเส้นทางจักรยานสำหรับศึกษาการทำเกษตรพื้นบ้านของเมืองลับแล

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ททท.สำนักงานแพร่ ร่วมกับบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ได้จัดแพคเกจพิเศษเที่ยวเมืองลับแลเพื่อต้อนรับฤดูฝนโดยเป็นการพาไปเที่ยวจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์  ในจังหวัดแพร่ จะนำท่านเยี่ยมชมบ้านวงศ์บุรี บ้านทุ่งโฮ้ง พระธาตุศรีดอนคำ พร้อมร่วมวาดลวดลายย้อมผ้าหม้อห้อม  และอาหารเย็นแบบล้านนาที่บ้านวงศ์บุรี  ส่วนในอุตรดิตถ์ ท่านจะได้นั่งรถรางชมเมืองลับแล ชิมทุเรียนหลงหลินลับแล และข้าวแคบข้าวพัน และร่วมทำบุญในงานอัฐมีบูชา  ทั้งนี้ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ และพักโรงแรม ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ราคาพิเศษท่านละ ๔,๕๙๙ บาท

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเดินทางเลือกซื้อทุเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และสัมผัสอุตรดิตถ์ในช่วงกรีนซีซั่น และยังสามารถซื้อแพคเกจทัวร์เที่ยวเมืองลับแลได้ในราคาพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๖ ๕๖๕๙ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗ 

 

 

แสดงผล 14 ครั้ง