ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.เปิดงาน “7Greens Fair : หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว” เพื่อท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2556) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลโท ปวริศ แจ่มสว่าง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก และนาวาเอก เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ ร่วมพิธีเปิดงาน 7Greens Fair : หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว”

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า งาน “7Greens Fair : หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยต่อยอดจากหลักการของปฎิญญาสิ่งแวดล้อม หรือ "7 Greens Concept” ที่ ททท.ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ด้วยการชักชวนพันธมิตรทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม มาจับมือสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ผ่าน 7 แนวทาง ได้แก่ Green Heart, Green Activity, Green Community, Green Logistics, Green Service, Green Attraction และ Green Plus

ที่ผ่านมา ททท. ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ในโครงการ “ทำอย่างไรจะสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้” ในพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนในเมืองน่าน จังหวัดน่าน และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ตามปฏิญญาดังกล่าว ซึ่งสวนป่าหลายแห่งในพื้นที่ของ ออป.ก็ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ด้วย ได้แก่ ป่าสนบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 7 โซนหลัก ได้แก่

1. โลกแห่ง 7 Greens :  7 Greens World พบกับโดมลูกโลกขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5X8 เมตร ที่จะให้ทุกท่านได้รู้จัก 7Greens มากขึ้น พร้อมสัมผัสและเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม แบบ 4 มิติ ทั้งรูป กลิ่น เสียง สัมผัส อย่างสนุกสนานตื่นเต้น โดยจัดฉายเป็นรอบๆ ละ 3-5 นาที ซึ่งผู้เข้าชมจะต้องสวมแว่นตา 3 มิติ ที่จัดไว้ให้ จัดฉายวันละ 45 รอบ สามารถเข้าชมได้รอบละ 20 คน

2. Soft Adventure แนะนำการท่องเที่ยวผจญภัยแบบเบาๆ เป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ที่มีกิจกรรมที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น พร้อมกิจกรรมแนวท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย จากกองทัพบก ได้แก่ กิจกรรมฝึกการดำรงชีพในป่า การฝึกสุนัขทหาร เป็นต้น

3. Thailand Tourism Awards แสดงรางวัลอันทรงคุณค่าของ ททท. ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูผู้ประกอบการที่มีหัวใจเป็นนักอนุรักษ์ และมีวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงพร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Tourism Awards มาร่วมออกบูธขายแพ็กเก็จท่องเที่ยวสีเขียว ซึ่งจะเป็นโอกาสให้แก่นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากผู้ประกอบการโดยตรง  นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกี่ยวข้องจาก สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และมูลนิธิใบไม้เขียวอีกด้วย

4. Eco Tourism แนะนำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกองทัพเรือ ได้แก่ นิทรรศการเต่าทะเล และกองทัพบก ได้แก่ นิทรรศการสถานตากอากาศบางปูมาจัดแสดงภายในโซนนี้ด้วย

5. Creative Tourism เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และมุมมองของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยจะเปิด creative workshop กับชุมชนตัวอย่าง และมีนิทรรศการชุมชนทั่วไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(Tourism Awards)   อาทิ พิพิธภัณฑ์ของเล่นไม้บ้านป่าแดด จ.เชียงราย (ประดิษฐ์ของเล่นจากธรรชาติ), บ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม (สาธิตผลไม้ลืมชาติ) และกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กับ Creative tourism ได้อย่างใกล้ชิด   

6. 7Greens Activity ประกอบด้วย กิจกรรม talk ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียว กระแสต่างๆ หรือ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  7Greens  รวมถึงการแสดงต่างๆ กิจกรรม workshop ในแบบที่รักษ์โลก โดยกิจกรรมไฮไลท์บนเวที คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ชมมินิคอนเสิร์ตในสไตล์อคูสติก จากนักร้องชื่อดัง แพรว คณิตกุล และวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ร่วมกิจกรรม DIY Workshop การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ เช่น DIY หมวกจากกระดาษ และอื่นๆ จาก คุณเต้าหู้ - ณฤต เลิศอุตสาหกูล  พร้อมทั้งจับรางวัลผู้โชคดีทุกวัน รวมไปถึงนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง 7Greens ในแบบ Interactive

7. Green OTOP  จัดคูหาเสนอขายสินค้าจากชุมชนต่างๆและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการเกษตรอินทรีย์ จ.สุโขทัย (สินค้าออร์แกนิค) เครื่องเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จ.สมุทรปราการ, ตลาดบางน้ำผึ้ง (แชมพู สบู่ สมุนไพรจากธรรมชาติ)และกลุ่มสตรีห้วยทองหลาง (ผลิตภัณฑ์จักรสานเชือกมัดฟาง) เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังใช้ “ผีเสื้อน้องสุขใจ” เป็นสัญลักษณ์ของงาน โดย “ผีเสื้อ” จะสื่อให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติในการบอกเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่รักษ์โลกให้ยั่งยืน ขณะที่ “น้องสุขใจ” ถือเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวหัวใจรักโลก หัวใจนักอนุรักษ์ ซึ่ง ททท. ได้จัดทำคอลเลคชั่นพิเศษ ผีเสื้อน้องสุขใจ ผ่านแอพพลิเคชั่น ibutterfly ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน สะสมครบ 3 แบบ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวสีเขียว และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

“แม้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือเป็นองค์กรที่ส่งเสริมด้านการตลาดเป็นหลัก แต่ ททท. ก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลกให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งขณะนี้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวยักษ์ใหญ่ในยุโรป ส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจ และต้องการมีส่วนร่วม โดยการเลือกที่จะใช้บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ที่ให้บริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเริ่มกระจายไปยังนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย” นายสุรพล กล่าวในที่สุด 

แสดงผล 23 ครั้ง