ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เปิดตัวโครงการ “Edu Tour” ด้วยเครื่องมือสื่อสารเข้าถึงการท่องเที่ยวเรียนรู้ ๓ พื้นที่ ๔ แหล่ง

เช้าวันนี้ (๓๐ เมษายน ๒๕๕๖) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พร้อมด้วย ศ.ดร.เกษม  จันทร์แก้ว  นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอดีตอธิบดีกรมป่าไม้  ดร.วราวุธ  สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี และ อ.ศรัณย์  บุญประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และนักเขียนอิสระ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Edu Tour” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีเครื่องมือการสื่อสารที่ทันสมัยสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล  

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนและนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อ  ในการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบ ทั้งเพื่อวางแผนในการท่องเที่ยว       และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ททท. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมด้านตลาดการท่องเที่ยว และต้องการสื่อถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว จึงจัดโครงการ Edu Tour” หรือ Educational Tourism ขึ้น   โดยบรรจุข้อมูลของ ๔ แหล่งท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้านประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา และนิเวศวิทยา ประกอบด้วย ๑.“ต้นกำเนิดราชธานี กรุงศรีอยุธยา” จ.พระนครศรีอยุธยา ๒.“ดูเหยี่ยวแดงดั้นลม แวะชมมหัศจรรย์ป่าชายเลน” จ.จันทบุรี ๓. “ผ่ามิติเวลา ตามล่าไดโนเสาร์” จ.ขอนแก่น และ ๔.“รู้จักกาฬสินธุ์ เยือนถิ่นโลกล้านปี” จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งรายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆ  ของทั้ง ๔ แหล่งท่องเที่ยว อาทิ ภาพถ่าย  วีดีโอ  คลิปเสียง พิกัดแผนที่ รวมถึงที่พัก  ร้านอาหาร  และสถานีบริการน้ำมัน จะถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาได้ทาง ๔ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.edutourthailand.com  และสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ท ได้ที่ เว็บไซต์ดังกล่าว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือแผ่นพับ โดยวิธีสแกน QR code ซึ่งขอรับได้ที่สำนักงาน ททท. ทั่วประเทศ และ  1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย   

ททท. คาดว่า โครงการ “Edu Tour” จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความสนุกสนานในการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบรับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ภายใต้กลยุทธ์ “Digital Marketing” โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญในอนาคต

แสดงผล 4 ครั้ง