ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดโครงการ “เที่ยว ๑๒ เดือน สุขใจให้พลังชีวิต” กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศครอบคลุม ๕ ภูมิภาค

บ่ายวันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๕๖) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  พร้อมด้วย อาจารย์คฑา  ชินบัญชร  ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ “เที่ยว ๑๒ เดือน สุขใจให้พลังชีวิต” และ กิจกรรมนำเที่ยวสุขใจให้พลังชีวิต  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเชื่อมโยงภูมิภาคในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมและช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตตลอดทั้งปี  

โครงการ “เที่ยว ๑๒  เดือน สุขใจให้พลังชีวิต” จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบรับกระแสการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ตามคติความเชื่อแต่โบราณได้กล่าวถึงการได้มาสักการะโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สวยงาม ทรงคุณค่า มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานไว้อย่างน่าสนใจ โดยจะเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การไหว้พระ ทำบุญ ทำกุศล และการเข้าร่วมเทศกาลประเพณีทางศาสนาต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต เสริมสร้างและขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส ให้เกิดคุณธรรม น้อมนำให้คนร่วมทำความดีให้กับตนเอง ครอบครัวและสังคมตามมา  ดังนั้น ททท. จึงมีแนวความคิดที่จะเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัวและผู้สูงวัย โดยร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จัดทำหนังสือคู่มือ “เที่ยว ๑๒ เดือนสุขใจให้พลังชีวิต” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นจาก ๗๗ จังหวัด รวม ๗๗ แหล่งท่องเที่ยว โดยผู้สนใจสามารถขอรับคู่มือ “เที่ยว ๑๒ เดือนสุขใจให้พลังชีวิต” ได้ ที่ ททท. สำนักงานใหญ่ และ ททท. สำนักงานสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

นอกจากนี้  ททท. ยังจัดรายการนำเที่ยวสุขใจให้พลังชีวิต ภายใต้โครงการเที่ยว ๑๒ เดือน สุขใจให้พลังชีวิต โดยจัดคาราวานรถบัสปรับอากาศและรถยนต์ ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา รวม ๕ เส้นทาง ครอบคลุมทั้ง ๕ ภูมิภาค   ได้แก่ ภาคเหนือ เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย – กำแพงเพชร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางกรุงเทพฯ – สกลนคร – นครพนม   ภาคกลาง มี ๒ เส้นทางกรุงเทพฯ - ราชบุรี และเส้นทาง กรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์   ภาคตะวันออก เส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง  และภาคใต้ เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี – ชุมพร  กำหนดออกเดินทางพร้อมกันทั้ง ๕ ภูมิภาค ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานด้านหน้าสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ๑๖๗๒  กองตลาดภาคใต้ ททท. โทร. ๐๒ ๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๓๘๕ - ๖  ททท. สำนักงานสาขาทั่วประเทศ และทาง www.ชวนกันเที่ยวใต้.com, www.เที่ยวภาคกลาง.com, www.เที่ยวอีสาน.com, www.gonorththailand.com, www.traveleastthailand.org

แสดงผล 21 ครั้ง