ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

สวยได้ไม่ต้องรอเวลา...เลือกใช้ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ ไม้ใบ ไม้ดอกนานาชนิด คัดสรรหลากหลายขนาด ณ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านดงบัง

          นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก  และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ฯ  บ้านดงบัง  กำหนดจัดงานไม้ล้อม  ไม้ใหญ่  พืชพรรณสมุนไพรบ้านดงบัง ในวันที่ 10 – 13  พฤษภาคม  2556  ณ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  และพัฒนาให้หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดปราจีนบุรี  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้กลุ่มชุมชน  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ  

-     จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลไม้ สินค้า OTOP สินค้าราคาถูก  และนิทรรศการต้นไม้

-     การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ  การประกวดจัดสวนหย่อม  และการประกวดร้องเพลง/10 พฤษภาคม 2556

-     การแข่งขันเปตอง  แข่งขันตำส้มตำ  ประกวดเต้นฮูลาฮูป  การประกวดร้องเพลง /11 พฤษภาคม 2556

-     การประกวดนกกรงหัวจุก,  การจัดสวนถาด,  ไม้ดัด, การแสดงพื้นบ้านของชาวตำบลดงขี้เหล็ก /12 พฤษภาคม 2556

-     การแข่งขันมอเตอร์ครอส /13 พฤษภาคม 2556

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  กล่าวเพิ่มเติมว่า   “กลุ่มชุมชนบ้านดงบัง”  ตำบลดงขี้เหล็ก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกไม้ประดับสำหรับจำหน่ายให้กับนักจัดสวนและผู้ที่สนใจ   ส่วนด้านล่างของพื้นที่ที่ปลูกพรรณไม้ใหญ่  จะปลูกแซมด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบขั้นต้นส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และยาสมุนไพร  แหล่งชุมชนบ้านดงบัง  จึงเป็นแหล่งสร้างรายได้และอาชีพ  รวมทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรากหญ้าสู่รากแก้วของจังหวัดปราจีนบุรี 

ไม้ล้อม  ไม้ใหญ่   เป็นพรรณไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นไม้ขนาดเล็ก  อาทิ  ต้นโมก  หูกระจง  ปาล์ม  ให้โตเต็มที่จนได้ขนาดของลำต้นตามที่ต้องการ  จากนั้นนำมาขุดล้อมเพื่อตัดตอนการเติบโตของต้นไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   ก่อนจะนำไปปลูกลงดินประดับสวนให้สวยงาม   นักจัดสวนส่วนใหญ่นิยมเลือกสรรนำไปตกแต่งสวนให้ร่มรื่นและสวยงาม  เหมือนดั่งเนรมิตในพริบตาที่จะให้สวนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยพรรณไม้ดอกนานาชนิด   ไม้ใบหลากสีสัน   ไม้ประดับจากไม้ล้อม-ไม้ใหญ่  ทั้งกลิ่นหอมและทรงสวย 

นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดปราจีนบุรี  ต้องไม่พลาดที่จะเจียดเวลามาเดินเที่ยวชมไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้อมไม้ดัด  และเลือกซื้อไปปลูกเพิ่มสีสันให้บ้านหรือโต๊ะทำงานสักต้นสองต้น

การเดินทาง  จากกรุงเทพ ฯ ใช้เส้นทางรังสิต – องครักษ์ – นครนายก ตามถนนทางหลวงหมายเลข  305  จากนั้นใช้ถนนทางหลวงหมายเลข  33  มุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี  ผ่านวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรไปทางอำเภอประจันคาม

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,       0-3731-2284  ตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น. เปิดบริการทุกวัน  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.tat8.com

แสดงผล 13 ครั้ง