ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมลิเกอ่างทอง 2556” (The LikayAngthong Festival 2013)

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมลิเก อ่างทอง 2556” (The LikayAngthong Festival 2013) ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2556 ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งให้นักท่องเที่ยวไดมีโอกาสทำบุญไหว้พระในช่วงเทศกาลไหว้พระประจำปีของวัดไชโยวรวิหาร ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานดังนี้

     - การแสดงลิเกจากคณะลิเกที่มีชื่อเสียงทั้งอดีตและปัจจุบัน , การประกวดร้อง – รำลิเกของเด็กและเยาวชน , การแสดงแสงสีเสียงมินิไลท์แอนด์ซาวด์ เรื่อง “ตำนานวัดเกษไชโย” เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปของทุกวัน

    - การจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม , การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองอ่างทอง และการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น – 01.00 น. ของทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โทร 0 3581 1015 โทรสาร 0 3585 1079 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรีโทร. 0 3553 6030 ,0 3553 6189โทร./โทรสาร 0 3553 5789

 

แสดงผล 18 ครั้ง