ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง รื่นรมย์บุญปีใหม่ นครพนม – สกลนคร – มุกดาหาร

ด้วยจังหวัดกลุ่ม “สนุก” ประกอบด้วย นครพนม – สกลนคร – มุกดาหาร มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นในแต่ล่ะพื้นที่เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของไทย ที่ยังถือปฏิบัติ และสืบทอดต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ ด้วยความหมายและคุณค่าต่อครอบครัว ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันในครอบครัว ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มาทำบุญร่วมกัน ลูกหลานมารดน้ำขอพรจากพ่อแม่เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวันปีใหม่ ถือเป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญู สำหรับผู้ทำงานอยู่ห่างไกลได้กลับบ้านมาปรนนิบัติผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

                        นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า คำว่า ”สงกรานต์” มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า “ก้าวขึ้น” หรือ “ผ่าน” หรือ “เคลื่อนย้าย” หมายถึง การเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่ง ซึ่งเมื่อ พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ เมื่อใดก็ตามจะเป็นสงกรานต์ปี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “มหาสงกรานต์” ถือเป็นวันปีใหม่ตามคติพราหมณ์ โดยเป็นการนับทางสุริยคติ ดังนั้น การกำหนดนับวันสงกรานต์จึงตกอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 13, 14 หรือ 15 เมษายน ซึ่งแต่ละวันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” หมายถึง วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนที่เข้าสู่ราศีเมษอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านเข้าสู่ราศีอื่นๆครบ 12 เดือน

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันเนา” หมายถึง วันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้าสู่ราสีเมษประจำที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก” เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ถือเป็นวันเริ่มปีศักราชใหม่ การที่กำหนดให้อยู่ในวันนี้นั้น เพื่อให้แน่ใจว่าดวงอาทิตย์โคจรขาดจากราศีมีนขึ้นอยู่กับราศีเมษแน่นอนแล้วอย่างน้อย 1 องศา

ปีนี้ วันที่ 13 เมษายน 2556 “วันมหาสงกรานต์” ตรงกับวันเสาร์ ดังนั้น นางสงกรานต์ในปีนี้ ชื่อว่า “มโหธรเทวี” ทัดดอกสามหาว ประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรีศูล พาหนะนกยูง

           สงกรานต์ เทศกาลใหญ่ประจำปีที่คนไทยรอคอย นอกจากการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เล่นน้ำสงกรานต์ ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ ร่วมงานรื่นเริงต่างๆ แล้ว วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นของไทยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง นับเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ น่าเรียนรู้ น่าสัมผัส ไม่แพ้กัน ได้แก่

                        จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงาน “เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ประจำปี 2556” ในปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2556 โดยจัดใน 2 พื้นที่ของ จ.นครพนม คือ 1. อำเภอเมืองนครพนม เริ่มกิจกรรมในวันที่ 12 เม.ย. 56 กับการแข่งขันสะบ้าทอย การละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน วันที่ 13 เม.ย. 56 พิธีตบปะทาย สรงน้ำพระ ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ที่เริ่มตั้งต้นขบวนที่ ถ.เฟื่องนคร บริเวณหน้าธนาคารออมสิน เคลื่อนขบวนไปจนถึงบริเวณจัดงานตรงหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ การออกร้านข้าวปุ้น และการประกวดเทพีสงกรานต์ วันที่ 13-15 เม.ย.56 กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวปุ้น กลางวันคึกคัก กลางคืนครึกครื้น” ณ บริเวณย่านอาคารเมืองเก่า ถ.เฟืองนครและ ถ.สุนทรวิจิตร และ 2. อำเภอเรณูนคร กำหนดจัดงาน “สงกรานต์เรณูนคร” ในระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเรณูนคร และลานหน้าวัดพระธาตุเรณู กิจกรรมในงานได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ ขบวนแห่พระองค์แสน และขบวนแห่เทพีสงกรานต์ การจัดซุ้มวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยเรณูนคร การประกวดขบวนรถแห่เทพีสงกรานต์ การประกวดนางฟ้าจำแลง การแข่งขันชกมวยไทย และสนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทยของชาวเรณูนคร

             จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงาน "สงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอลล์" ในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร, การแสดงศิลปวัฒนธรรมและขบวนแห่, มหกรรมอาหารปลอดภัย, การแสดงคอนเสิร์ตจากเหล่าดีเจชั้นนำของประเทศไทยประกอบการแสดงแสง สี เสียง กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ภายใต้ท้องฟ้าและฝนจำลอง ณ ลานคนเมือง จ.สกลนคร

          จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน“สงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ไทย-ลาว-เวียดนาม” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ณ บริเวณลานหน้าวัดศรีสุมังค์และตลาดอินโดจีน กิจกรรมในงานได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีแห่เครื่องบรรณการ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิงห์สอง พระพุทธมิ่งมงคลมุกดาหาร ขบวนรถบุปผาชาติ 3 ชาติ และขบวนแห่สงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สนุกสนานไปกับกิจกรรมเล่นน้ำที่ ถนนเข้าเปียกและประกวดซุ้มเล่นน้ำ ณ สี่แยกเมืองใหม่-ศาลาเรารักมุกดาหาร การประกวดนางงามสองฝั่งโขง มหกรรมอาหารไทย-อินโดจีน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ลาว เวียดนาม และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน  

                 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.นครพนม โทร 042-513490-1 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. โทร 042 513 490-1 E-mail: tatphnom@tat.or.th  www.tatsanuk.blogspot.com

แสดงผล 15 ครั้ง