ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เปิดประสบการณ์ใหม่… เยาวชนแดนอาทิตย์อุทัยเรียนรู้นอกห้อง ตามครรลองวิถีชีวิตสุรินทร์

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์   ร่วมส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของกลุ่มเยาวชนในวัยเรียนชาวญี่ปุ่น จำนวน 89 คน ที่มาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตสุรินทร์ ในเทศกาล “ของดีเมืองสุรินทร์” ตอกย้ำภาพลักษณ์ “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” ของภูมิภาคอีสาน

          เยาวชนตัวน้อยชาวญี่ปุ่นภายใต้กลุ่มสวรรค์ (Sawan) ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน        ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองไทย เช่น กิจกรรมปลูกป่าที่เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร และในครั้งนี้ได้เดินทางมายังจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2556 เพื่อร่วมกิจกรรม “เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์” ซึ่งเป็นการรวบรวมโปรแกรมนันทนาการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น โดยมีผู้ประกอบการแต่ละชุมชน ผู้ชำนาญการ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิถีชีวิต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมที่สนใจในพื้นที่จริง สิ่งแวดล้อมจริง สำหรับกิจกรรมที่เยาวชนญี่ปุ่นได้เรียนรู้ในครั้งนี้ เช่น ชื่นชมผ้าฝ้าย ชมไร่นาสวนผสม วิถีชีวิตพอเพียงบ้านสำโรง    อ.สนม, เรียนรู้ความเป็นมาจากหนอนไหมสู่ผืนผ้า ภูมิปัญญาชาวไทย อ.ศีขรภูมิ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมนันทนาการอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น สัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้าง เรียนรู้วัฒนธรรมชาวกูย, ลุยทุ่งมุ่งป่าหุงหาอาหารพื้นบ้าน, เก็บดอกบัว ทัวร์ทุ่งนา ฯลฯ

แสดงผล 16 ครั้ง