ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชมการประกวด “ซอหละอ่อน”ชวนแอ่วเมืองแพร่ ในงานถนนคนเดินเมืองแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญชมการประกวด “ซอหละอ่อน” ในงานถนนคนเดินเมืองแพร่ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมบนเวทีในงานถนนคนเดินของวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ในรูปแบบการประกวด “ซอหละอ่อน” ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกรักและมีส่วนถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

“ซอ” เป็นรูปแบบการร้องเพลงที่ชาวพื้นเมืองล้านนาใช้ขับกล่อม  โดยจะมีคำเรียกผู้ร้องเพลงซอว่าช่างซอ  การขับซอในปัจจุบัน จะมีลีลาและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การซอมีทั้งขับร้องเดี่ยวและคู่  แต่ปัจจุบันนี้ การขับซอเริ่มห่างหายไป  ททท.สำนักงานแพร่ จึงอยากจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการส่งเสริมให้ “หละอ่อน” หรือเยาวชน ได้เรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมการขับซอ โดยการจัดให้มีการประกวดซอหละอ่อนขึ้นมา  ประกอบด้วยวงซอหละอ่อนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านนาคูหา   โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง        โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด   โรงเรียนเจริญศิลป์ และโรงเรียนบ้านวังหงส์   ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  วงเทิดศักดิ์ศรีเสรีไทย  ชมรมวัฒนธรรมพื้นบ้านป่าแมต และโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

กิจกรรมการประกวด “ซอหละอ่อน” ดังกล่าว  จะมีขึ้นบนเวทีกลางถนนคนเดินเมืองแพร่  โดยทุกวงซอ จะขับกล่อมเชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดแพร่ในลีลา และเนื้อหาที่แตกต่างกัน    ซึ่งนอกจากกิจกรรมการประกวดซอหละอ่อนนี้แล้ว  บนถนนคนเดินยังมีกิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชน การแสดงบนเวทีวัฒนธรรมถนนคนเดิน และ การจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจชมการประกวด “ซอหละอ่อน” ในเวลา ๑๘.๐๐ น.ของวันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 43 ครั้ง