ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โพลสำรวจชี้คนไทยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ยังเลือกเที่ยวเมืองไทย

นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยว  โดยสำรวจจากประชาชนทั่วไป จำนวน 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กล่าวถึงการสำรวจในหัวข้อ  “ปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่เที่ยว” ซึ่งมีประเด็นแวดล้อมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสนิยมต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากการสอบถามทัศนะของคนไทยต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่ากว่าร้อยละ 40 เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากถึงมากที่สุด และเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศร้อยละ 80.4 ขณะที่ร้อยละ 19.6 เลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ  เพราะเป็นโอกาสในการเปิดประสบการณ์ พบเห็นสิ่งใหม่และรับรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

ความคุ้มค่าในการเดินทางระหว่างในประเทศ และต่างประเทศ ร้อยละ 49.1 เห็นว่าความคุ้มค่าพอๆ กัน  ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง ร้อยละ 51.8 เห็นว่าเมืองไทยใช้จ่ายน้อยกว่า  เมื่อให้เลือกไปเที่ยวต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าจะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวภูเก็ตถึงร้อยละ 89.6 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.6 มองว่าประเทศไทยแย่กว่าในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว ขณะที่ประเทศที่คนไทยเลือกจะเดินทางไปมากที่สุด คือ จีน รองลงมา คือ เวียดนาม และสิงคโปร์

ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยส่วนใหญ่เกือบร้อยละ80 เป็นการท่องเที่ยวนอกจังหวัดที่อยู่อาศัย โดยร้อยละ 89.5 มีความต้องการกลับไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเดิม  แหล่งท่องเที่ยวที่อยากไปมากที่สุด คือ ทะเล รองมา คือ ไปทำบุญที่วัด และร้อยละ 35.2 วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้า โดยเดินทางท่องเที่ยวเอง ร้อยละ 63.7    

 

สรุปได้ว่าคนไทยยังชื่นชอบท่องเที่ยวในประเทศไทย  จากจุดแข็งเรื่องความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว  อีกทั้งในปีนี้ยังมีโอกาสในการเติบโตจากฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้อำนาจการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น จำนวนวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นทำให้มีความถี่ในการเดินทางมากขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักท่องเที่ยวไทยถวิลหา คือ  อากาศบริสุทธิ์ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ การท่องเที่ยวตามแหล่งลึกลับทางจิตวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ และการท่องเที่ยวตามแหล่งชนบท ดูวิถีชีวิต

รองผู้ว่าการ ททท. ด้านนโยบายและแผน กล่าวว่า ผลสรุปจากการสำรวจดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการเติบโตตามเป้าหมายทางการตลาด พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดของ ททท. ให้สอดรับกับเทรนด์การเดินทางของนักท่องเที่ยวคนไทย การกำหนดแนวคิดเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในวันธรรมดา การนำเสนอจุดขายที่เน้นการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน (Green Tourism) ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชน เป็นต้น

แสดงผล 12 ครั้ง