ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดนครราชสีมา  สนัลสนุนการประชาสัมพันธ์โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านร่วม งานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๕๖  ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๕  ณ  ปราสาทเมืองแขก  ตำบลโคราช  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  สุดยอดการแสดงแสง เสียง ในชุด “ศรีจนาศะปุระ” ที่สุดอลังการและยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา  การรับประทานอาหารแบบขันโตก( ๑ โตก ๕ ท่าน ราคา ๑,๕๐๐ บาท )  การต้อนรับด้วยไมตรีจิตรอันอบอุ่น และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย   ๓๖๖๖                   

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร   ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า การจัด งานประเพณี  กินเข่าค่ำ  ของดีเมืองสูงเนิน  ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี  และจากคำขวัญของเมือง  สูงเนิน “ถิ่นเดิมโคราช  พระพุทธไสยาสน์ศิลา  ธรรมจักรล้ำค่า  ปราสาทหินโบราณ  ส้มโอหวานรสดี  ประเพณี กินเข่าค่ำ  แดนธรรมวะภูแก้ว” อันเป็นจุดเริ่มต้น เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอสูงเนิน  ความมีมิตรไมตรีที่ดีงาม     ถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตอันควรแก่การอนุรักษ์ เหตุการณ์ในอดีตที่ผู้คนล้อมวงนั่งขันโตกรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางการร่ายรำที่สวยงาม และสืบสานประเพณีสู่ชนรุ่นหลัง  “การแสดงที่วิจิตรงดงาม  ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำ  สอดคล้องกับ  อารยธรรมโบราณที่ล้ำค่า”   ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงาม การแสดงที่เป็นที่ดึงดูดทุกกลุ่มระดับนักเดินทาง   อันจะทำให้เกิด    การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจที่ยั่งยืนมั่นคง  และจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวสูตรใหม่ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๙๒๕๙ เทศบาลตำบลสูงเนิน   โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๙๗๙๕ ต่อ ๒๓   หรือที่  ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ 

แสดงผล 5 ครั้ง