ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ๒๕๕๖

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชและพันธมิตรเครือข่ายร่วมกันจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  และสวนศรีธรรมโศกราช  ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมตลาดนัดโบราณ  การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์สี่ภาค พิธีกวนข้าวมธุปายาสยาคู พิธีสมโภชผ้าพระบฏ ขบวนแห่ผ้าพระบฏนานาชาติ ฯลฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลากว่า ๘๐๐ ปี  อิ่มบุญ อุ่นใจ ที่นครศรีธรรมราช

แสดงผล 6 ครั้ง