ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญเที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญ ในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2556

จังหวัดนครพนม โดยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร กำหนดจัด “งานนมัสการพระธาตุพนม  ประจำปี 2556” ระหว่างวันที่ 18-26 กุมภาพันธ์ 2556  ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้มาบูชาคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนได้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นการออมบุญและเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า การจัดงานนมัสการพระธาตุพนม เพื่อเป็นการบูชาองค์พระธาตุพนม พระมหาธาตุเจดีย์ อันประดิษฐานพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า ซึ่งพบพระบรมสารีริกธาตุถึง 8 พระองค์ ในผอบและบุษบก 7 ชั้นอย่างวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ในตำนานพระธาตุพนม ยังได้กล่าวว่าเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์อยู่   ได้เสด็จมาประทับแรมอยู่หนึ่งราตรี พระธาตุพนมจึงเป็นปูชนียสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในแถบลุ่มน้ำโขง และศูนย์กลางแห่งการแสวงบุญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป นอกจากนี้พระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก และพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ผู้ที่เดินทางมานมัสการพระธาตุพนมจะทำให้เกิดอานิสงส์ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นผู้มีบุญบารมี ผู้คนให้ความเคารพนับถือ และในงานนมัสการพระธาตุพนมในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้มากราบบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขง อันสมมติเป็นมหาสมุทรที่จำพรรษาของพระเถระรูปนี้ในอดีตกาล ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยคุ้มครองการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยขบวนแห่พระอุปคุตจะเริ่มจากบริเวณท่าด่าน อ. ธาตุพนม มาประดิษฐาน ณ บริเวณลานพระธาตุพนม  พร้อมชมการรำบูชาองค์พระธาตุอันสวยงามตระการตา ในเช้าวันที่ 18 ก.พ. 2556 ร่วมพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ ทำบุญถวายข้าวพีชภาค พิธีห่มผ้าพระธาตุ และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ โดยเฉพาะในวันมาฆบูชา 25 ก.พ. 2556 จะมีพิธีเวียนเทียนใหญ่ นอกจากนั้นภายในงานยังมีการ ออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิด และมหรสพสมโภชตลอดการจัดงาน ซึ่งในทุกปีจะมีประชาชนชาวไทย-ลาว มาร่วมงานนมัสการพระธาตุพนมอย่างคับคั่ง

ททท.สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวได้มาร่วมงานบุญประเพณีนมัสการพระธาตุพนม เกิดมาชาติหนึ่งต้องไปไหว้พระธาตุพนมสักครั้ง พร้อมปฏิบัติบูชาด้วย ทาน ศีล สมาธิ ภาวนา นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปกราบไหว้บูชาพระธาตุประจำวันเกิดอีก 6 พระธาตุ ใน จ.นครพนม เพื่อเสริมสิริมงคลให้ท่านและครอบครัวมีชีวิตล้ำเลิศตลอดปี 2556              

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม  โทร. 0 4251 3490-1  เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30  - 16.30 น

แสดงผล 16 ครั้ง