ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีไหว้สาองค์พระธาตุนมัสการองค์พระยืน ประจำปี ๒๕๕๖” ณ วัดศรีชุม จังหวัดแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงาน “ประเพณีไหว้สาองค์พระธาตุนมัสการองค์พระยืน ประจำปี ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดศรีชุม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดศรีชุม เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๑,๐๐๐ ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนา และสังคม เดิมหากมีการถวายสลากภัตวัดศรีชุมต้องถวายก่อนเป็นวัดแรกของจังหวัด แม้แต่การประชุมเพื่อวางผังเมืองของเจ้าเมือง หรือการถือน้ำพิพัฒนาสัตยาหน่วยงานในอดีต ก็จะกระทำขึ้น ณ วัดแห่งนี้ ชาวเมืองแพร่จึงนิยมนำบุตรหลานมาบวชเรียนด้วยถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในเขตอำเภอเมืองที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

จากการขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณวัดศรีชุมพบว่าเริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งเป็นชุมชน ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ โดยพบหลักฐานเครื่องถ้วยแบบเชลียงซึ่งผลิตขึ้นจากเตารุ่นเก่าเมืองศรีสัชนาลัย ในอดีตวัดศรีชุมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนาธุระ มีการบันทึกว่าราวปี พ.ศ. ๒๓๐๒ เจ้ากาวิละจากลำปางได้หนีมาบวชเรียนที่วัดศรีชุมก่อนที่จะกลับไปเมืองลำปาง ครูบาอุตมาอดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้เคร่งครัดในวินัย ครูบากัญจนาอรัญวาสีมหาเถระ ผู้แตกฉานในพระธรรมวินัยและเป็นผู้ชำระพระไตรปิฎกจำนวนมากในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็อุปสมบทและศึกษาพระธรรมอยู่ที่วัดศรีชุม

สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถและวิหารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเชียงแสน มีพระพุทธสำคัญ ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๐๐ พระยืนปางถวายเนตรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแพร่ พระพุทธรูปทองสำริดปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนผสมล้านนา หอไตรสร้างด้วยไม้ใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์โบราณ และพระเจดีย์ เป็นศิลปะสมัยล้านนา สร้างประมาณศตวรรษที่ ๒๐ เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดทรงระฆังแบบล้านนา ฐานย่อมุม ๒๘ กว้างด้านละ ๕ วา  ด้านบนมีซุ้มจรนัมภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และกำแพงวัด เดิมวัดศรีชุมมีกำแพงสร้างด้วยอิฐทั้ง ๔ ด้าน แต่ปัจจุบันชำรุดคงเหลือแต่กำแพงด้านหน้าเป็นรูปปั้นเทพพนมสลับกับแจกันดอกไม้ซึ่งเป็นศิลปกรรมของช่างเชียงแสน

กิจกรรมภายในงาน จะประกอบไปด้วยการทำพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุ องค์พระยืน เทพ เทวดา การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ชมขบวนแห่ของคณะศรัทธาวัด และชุมชนต่างๆ การทำพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุ และห่มผ้าองค์พระยืน พระสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และทำพิธีสวดนพเคราะห์ และถวายตุงเงิน ตุงคำ ๑๒ ราศี 

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “ประเพณีไหว้สาองค์พระธาตุนมัสการองค์พระยืน ประจำปี ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดศรีชุม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 24 ครั้ง