ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เปิดสวรรค์แห่งการพักผ่อน เกาะคอเขา The Relaxing Paradise of Andaman

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะคอเขา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “พาราไดซ์ ไอซ์แลนด์ ณ เกาะคอเขา” ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2555 บริเวณท่าเทียบเรือบ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักเกาะคอเขามากขึ้น และสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีที่น่าสนใจมากมาย

นายจักษุ ลิ่มพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา กล่าวว่า การจัดงานเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวของเกาะคอเขาในครั้งนี้ มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยขบวนสามล้อ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงรำมาลัย การแสดงโชว์กระบองไฟ การแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค การเต้นเซ็นโบหย่า การแสดงการร้องเพลงลุกทุ่ง และมีคอนเสริ์ตวงดนตรีแนวอินดี้อย่างสมรม แบรนด์ เป็นต้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกาะคอเขาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก เป็นการส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยวของเกาะคอเขาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเกาะคอเขาให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดความรักสามัคคี และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติบนเกาะคอเขาให้ยั่งยืนต่อไป

นายรุ่งสุริยา ปิยะธำรงโรจนา เจ้าของรีสอร์ท ซีแอนด์เอ็น เกาะคอเขาบีช และผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมในพื้นที่เกาะคอเขา กล่าวว่า เกาะคอเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางชายทะเลแถบอันดามันของคาบสมุทรอินเดีย มีชายหาดที่เงียบสงบ มีภูเขาขนาดเล็กมากมาย มีดอกไม้นานาพันธุ์ อาทิ ดอกบัวที่เล็กที่สุดในโลก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่หาดูยาก และมีนกหลายสายพันธุ์ เช่น นกเงือก และนกป่าที่บินผ่านโดยตลอดทั้งปีในระหว่างการโยกย้ายตามฤดูกาล มีปลาโลมาว่ายเล่นอยู่ใกล้เกาะ และมีเต่าขึ้นมาวางไข่ นับว่าเกาะคอเขายังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริง และเป็นสวรรค์บนดินที่มีอยู่จริง จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะไม่มีวันลืมบนเกาะแห่งนี้

นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า การจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะคอเขาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเกิดการรับรู้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการเที่ยวเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism หรือ Green Travel) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมธรรมชาติ และศึกษาเรื่องราวของสรรพชีวิต เช่น ดูนก ดูน้ำตก ดูพรรณไม้หายาก และชมควายเล่นน้ำทะเล ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนในท้องถิ่น อันสอดคล้องกับโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากและกลายเป็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต อีกทั้งที่เกาะคอเขา มีที่พัก รีสอร์ท โรงแรม ระดับ 3 – 5 ดาว ประมาณ 400 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในแต่ละปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อบต.เกาะคอเขา โทรศัพท์ 0-7641-7017 หรือศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 0-7648-1900

แสดงผล 9 ครั้ง