ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งาน “เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๕”

อำเภอภูเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านเข้าร่วม อีกหนึ่งกิจกรรม ของหนาวนี้ใจเดียว...เที่ยวเมืองเลย  งาน “เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๕”  ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๒ มกราคม ๒๕๕๖  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

นางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย  กล่าวว่า อำเภอภูเรือ มีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี และภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อาทิ  ต้นคริสต์มาส  ดาวเรือง  พิทูเนีย  เป็นต้น ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดเลยได้จัดลานต้นคริสต์มาส (บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ) ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพสวยๆ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ด้วย  ส่วนกิจกรรมภายในงานฯ ที่น่าสนใจ  ได้แก่ ขบวนแห่รถบุปผชาติ การจัดสวนหย่อม  นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ  การประกวดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อ.ภูเรือ  โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๐๐๔ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei 

แสดงผล 14 ครั้ง