ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

นักขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON ฝ่าลมหนาวมาจัดกิจกรรมที่จังหวัดแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนชาวแพร่ ให้การต้อนรับกลุ่มนักขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON จำนวนเกือบ ๔๐๐ คันจากทั่วประเทศ  ที่จะเดินทางมาท้าลมหนาว และจัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีดีให้กับชุมชนในจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า กลุ่มนักขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON  นำโดย ชมรม PHD@RCA   จะขับขี่มอเตอร์ไซด์เดินทางมาท่องเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพฯ – แพร่ –เชียงราย –เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ    โดยมีจุดแวะพักสำคัญที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕    ซึ่งจะมีการทำกิจกรรมเพื่อระดมทุนทรัพย์มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดแพร่   การเดินทางครั้งนี้  จะมีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON จากหลาย ๆ กลุ่มทั่วประเทศร่วมเดินทาง  จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๐๐ คัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือในตลาดระดับบน และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่กับประชาชนทั่วไป   รวมทั้ง เพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร     

คณะนักขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON ดังกล่าว  กำหนดจุดนัดพบพร้อมกันในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย   ซึ่งจะมีพิธีปล่อยขบวนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  และขับขี่รถเป็นขบวนยาวเพื่อบันทึกภาพทางอากาศการขับขี่บนถนนเด่นชัย-แพร่    จากนั้นในเวลา ๑๘.๓๐ น. คณะผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ จะรับประทานอาหารค่ำพร้อมระดมทุนทรัพย์มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดแพร่ ณ ร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่   โดยในวันรุ่งขึ้น วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON  จะเดินทางไปมอบทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนในจังหวัดแพร่  ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายต่อไป

ททท.สำนักงานแพร่   จึงขอเชิญชวนชาวแพร่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับกลุ่มนักขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON ที่จะพำนักในจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕   หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ติดต่อคุณชัยณรงค์ ปัญญาไวย์  โทร.๐๘๑ ๔๔๓ ๘๗๐๖  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 23 ครั้ง